دوره 44 (1399)
دوره 43 (1398)
دوره 42 (1397)
دوره 41 (1396)
دوره 40 (1395)
دوره 39 (1394)
دوره 38 (1393)
دوره 37 (1392)
دوره 36 (1391)
دوره 35 (1390)
دوره 34 (1389)
دوره 33 (1387)
دوره 32 (1386)
دوره 31 (1385)
دوره 30 (1384)
دوره 2 (1341)
دوره 1 (1339)
تعداد دوره ها 18
تعداد شماره ها 31
تعداد مقالات 232
تعداد نویسندگان 474
تعداد مشاهده مقاله 62,308
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93,334
نسبت مشاهده بر مقاله 268.57
نسبت دریافت فایل بر مقاله 402.3
تعداد مقالات ارسال شده 204
تعداد مقالات رد شده 52
تعداد مقالات پذیرفته شده 89
درصد پذیرش 44
زمان پذیرش (روز) 240
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 148

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

نشریه علمی نیوار در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات سال 98،  امتیاز 706/5 و  رتبه (ب) و در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  رتبه (Q2) را کسب نموده است.

نشریه نیوار در پایگاه استنادی (WOS) نمایه شده و در مرحله ارزیابی می باشد.

مقاله پژوهشی

مقاله ترویجی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان