سازمان هواشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

 
همانطور که قبلا هم اشاره شد در روز ۳۰ اکتبر سال ۱۹5۹ دولت ایران بعنوان صد و سومین نماینده بعضویت سازمان هواشناسی جهانی در آمد. برای اینکه بدانیم هواشناسی در مملکت ما چگونه پیدا شده و ترقیات آن به چه نحو صورت گرفته است لازم ست چندین سال بعقب بر گردیم، در سالهای جنگ دوم جهانی رفت و آمد هواپیما های خارجی موجب گردید که یک واحد کوچک هواشناسی برای تامین سلامت پروازها در اداره کل هواپیمائی کشوری ( فرودگاه مهراباد ) بوجود آید، این واحد رفته رفته با ایجاد ایستگاههای هواشناسی در شهرستانها و تعلیم و تربیت کارمندان فنی تحت نظر کارشناسان سازمان هواپیمائی کشوری جهانی توسعه یافت. در همان اوان نیز یات واحد هواشناسی در وزارت گشاورزی تشکیل گردید تا آمارهای جوی مورد لزوم کشاورزی را تهیه نماید ضمنا پس از ایجاد سازمان برنامه برای اجرای طرحهای هفت ساله ان سازمان معلوم شد که فقدان اطلاعات جوی و اقلیمی مانع بزرگی برای پی ریزی و انجام برنامه های مربوطه میباشد در نتیجه طبق عمل کرد در تمام کشورهای مترقی جهان از آنجائیکه تمرکز کلیه فعالیت های هواشناسی کشور در یک هسته مرکزی ضروری بنظر میرسید لهذا در آذر ماه ۱۳۳4 اداره کل هواشناسی ایران طی تصویبنامه هیئت دولت در سازمان وزارت راه بوجود امد و از سال ۱۳۳5 با کمک مالی سازمان برنامه واداره کل هواپیمائی کشورى مشغـول فعالیت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran Meteorological Organization

دوره 1، شماره 12 - شماره پیاپی 12
این شماره مربوط به سال 1961 میلادی می باشد
اسفند 1339
صفحه 22-26
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 02 بهمن 1396