دوره و شماره: دوره 47، 122-123 - شماره پیاپی 122، مهر 1402، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات نیاز آبی محصولات زراعی دشت جیرفت تحت تاثیر تغییر اقلیم

صفحه 1-16

10.30467/nivar.2023.384228.1237

سمیه افشاری پور؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی


تحلیل امواج در دریای عمان با استفاده از نرم افزار عددی و داده‌های میدانی

صفحه 116-141

10.30467/nivar.2023.419595.1269

همایون کلانتری؛ کامران لاری؛ افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد