تحلیل حساسیت جمله اتلاف سفیدک راس موج برای کالیبراسیون مدل SWAN با واداشت باد ERA5 در دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیش بین سازمان هواشناسی کشور

2 هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

3 مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوسی، سازمان هواشناسی کشور

4 کارشناس رادار هواشناسی سازمان هواشناسی کشور

10.30467/nivar.2023.391823.1243

چکیده

هرچند دقت شبیه سازی ارتفاع موج تا حد زیادی به کیفیت میدان باد واداشتی بستگی دارد اما با وجود تولید محصولات باد با کیفیت بالا، هنوز میدان های باد مورد استفاده برای مدلسازی امواج دریا در معرض اریبی هستند. به حداقل رساندن تاثیر خطاهای باد بر خروجی مدل موج راه حل عملیاتی بلند مدتی نیست. روش متداول تر، کالیبره کردن مدل موج است که عموماً با تنظیم ضرایب خاصی در این مدل ها به اجرا در می آید. جملات ورودی انرژی باد و اتلاف سفیدک راس موج در مدل‌های موج نسل سوم در طول زمان بهبود یافته اند. در مطالعه حاضر، حساسیت شبیه‌سازی‌ ارتفاع موج شاخص به جملات ورودی باد و اتلاف سفیدک راس موج را در یک مدل موج نسل سوم بررسی شده است. برای این منظور از 36 پیکربندی مختلف مدل موج استفاده شده است. نتایج این مطالعه اجازه می دهد تا پاسخ مدل SWAN را به عنوان تابعی از پارامترهای فیزیکی مشاهده کنیم. کالیبراسیون مدل SWAN با استفاده از میدان باد واداشتی ERA5، دقت شبیه‌سازی را به طور قابل‌توجهی در دریای عمان بهبود بخشید. برای دریای عمان توصیه می شود که عبارت ورودی باد و اتلاف ناشی از سفیدک راس موج بر اساس فرمول بندی Janssen با ضریب C_ds=4.0 در شبیه سازی مورد استفاده قرار گیرد. با در نظر گرفتن آمار خطا، زمانی که نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های بویه موج نگار سازمان هواشناسی کشور در قسمت شمالی دریای عمان مقایسه شد، همین یافته به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sensitivity Analysis of Whitecapping Dissipation Term for Calibration of SWAN Model Forced with ERA5 Winds in the Gulf of Oman

نویسندگان [English]

  • Amir Siahsarani 1
  • Majid Azadi 2
  • Behzad Layeghi 3
  • Davoud Babazadeh 4
1 Weather Forecaster at Iranian Meteorological Organization
2 Faculty of Meteorological Research Institute
3 Director of Oceanic and Atmospheric Science Centre (OASC), Iranian Meteorological Organization
4 I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO)
چکیده [English]

Although the accuracy of wind-driven wave height simulation largely depends on the quality of the forced wind field, despite the production of high-quality wind products, the wind fields used for ocean waves modeling are more or less subject to bias. Minimizing the impact of wind errors on wave model output is not a long-term operational solution. A more common method is to calibrate the wave model, which is generally implemented by setting certain coefficients in these models. In the present study, the sensitivity of the simulations of the significant wave height to the terms of the wind input and whitecapping dissipation in a third generation wave model has been investigated. For this purpose, 36 different configurations of the wave model have been used. the results of this study allow us to see the response of the SWAN model as a function of physical parameters. Calibration of the SWAN model using the ERA5 forced wind field significantly improved the simulation accuracy in the Oman Sea. For the Oman Sea, it is recommended to use the expressions of wind input and whitecapping dissipation based on the Janssen formulation with the coefficient C_ds=4.0 in the simulation. Considering the error statistics, the same finding was obtained when the model results were compared with the measurements of the wave recorder buoy of the I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO) in the northern part of the Oman Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWAN wave model
  • ERA5 reanalysis data
  • Whitecapping
  • Model calibration