دوره و شماره: دوره 46، 118-119 - شماره پیاپی 118، مهر 1401، صفحه 1-160 
تحلیل پارامترهای هواشناسی اثر گذاردر مراحل اصلی تقویم کشت برنج در مازندران

صفحه 39-54

10.30467/nivar.2022.364502.1228

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


تعیین نقاط حادثه خیز سیل و تحلیل آماری-همدیدی بارش های سیل آسا در استان آذربایجان شرقی

صفحه 85-94

10.30467/nivar.2023.364239.1227

مهدی اصلاحی؛ فرناز پوراصغر؛ یونس اکبرزاده؛ محمد امیدفر؛ ناصر منصوری درخشان؛ عباس شاهماری


نوسانات دما و انرژی گرمایی در محل ساختارهای پخش دوگانه در تنگه هرمز

صفحه 113-129

10.30467/nivar.2023.389044.1239

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده