مقاله پژوهشی
نواحی بارشی استان کردستان

پیمان محمودی؛ عرفان مؤمن پور سورجانی

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 3-14

چکیده
  ناحیه‌بندی و طبقه‌بندی از گذشته، در تمام زمینه‌های علوم جغرافیا به ویژه علم آب و هواشناسی مورد توجه بوده است. برای ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان از داده‌های ماهانه 28 ایستگاه همدیدی و باران‌سنجی برای یک دوره 15 ساله (1384- 1370) بهره گرفته شد. به کمک تحلیل خوشه‌ای به روش ادغام وارد1 نواحی بارشی استان کردستان مشخص شد. نتیجه حاصل از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شاخص‌های خشکسالی در استان کردستان و مقایسه با عملکرد گندم دیم

زرین طحان؛ سعید معیا

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 15-28

چکیده
  خشکسالی‌ نشانه روشنی از ناهنجاری‌ و نوسانات در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما می‌باشد که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت‌های مختلف هر چند سال یکبار در بر می‌گیرد. از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا در معرض خطر وقوع خشکسالی می‌باشند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشور ایران، خشکسالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 29-36

چکیده
  تغییر اقلیم جهانی و گرمایش جهانی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. این موضوع به دلیل اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، صنایع و مانند آن بر مبنای ثبات و پایداری تغییر اقلیم هستند. با توجه به اهمیت موضوع، تغییر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات عناصر اقلیمی‌در استان مرکزی طی مقطع زمانی 2005-1966 (40 سال) در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه می‌باشد. در این راستا آمار میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و بارش این استان شامل ایستگاه‌های اراک، شمس آباد، تفرش و ساوه مورد پردازش قرار گرفته است. پس از بازسازی داده‌های مفقود به روش میان یابی توسط نرم افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 49-58

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

اکرم هدایتی دزفولی؛ ، رضا کاکاوند

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 59-66

چکیده
  بدون شک اقلیم هر سرزمین عامل بسیار مهم در تقسیم نواحی زیست شناختی و جغرافیایی آن ناحیه به شمار می‌رود. استان قزوین که در حوزه مرکزی ایران واقع شده به دلیل داشتن ارتفاعاتی همچون رشته کوه‌های البرز در شمال استان و گسترش آن در جهات شمال شرقی و شمال غربی، و وجود دو حوضه آبریز در شمال استان (حوضه شاهرود) و جنوب استان (حوضه شور)، از تنوع اقلیمی‌ویژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران‌سنجی در غرب ایران

علی بافکار

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، صفحه 67-72

چکیده
  برآورد دقیق میانگین بارندگی در هر منطقه در طراحی پروژه‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور می‌توان از اطلاعات ایستگاه‌های باران سنجی استفاده نمود. هدف از این پژوهش ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران سنجی در غرب ایران شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و لرستان می‌باشد. در این تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه ...  بیشتر