مقاله ترویجی
بررسی تغییرپذیری بارش و روند شاخص بی نظمی آن در سواحل جنوب دریای خزر

سید شفیع موسوی

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، صفحه 7-19

چکیده
  باند جنوبی دریای خزر مرطوب ترین ناحیه سرزمین ایران است که همه ساله بالاترین میزان بارشهای 24 ساعته کشور را نیز به خود اختصاص داده است. از اینرو موقعیت ممتاز ناحیه در سطح کشور و تغییرات اقلیمی سالهای اخیر در سیاره زمین، سبب شد تا برای آشکار سازی روند خطی تغییرات فصلی بارشها و ضریب بی نظمی آن در نیمه دوم قرن بیستم از داده های بارندگی 6 ایستگاه ...  بیشتر

مقاله ترویجی
دسته منحنی های IDF به‌روز شده مشهد

بیژن قهرمان

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، صفحه 21-40

چکیده
  تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زهکشی، آبخیزداری، سدسازی، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در شهرها اشاره کرد. قدیمی ترین ایستگاه های بارانسنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان رضوی می باشد. این ...  بیشتر

مبانی و مفاهیم فیزیکی بارورسازی ابرهای اَبَرسرد

سهیلا جوانمرد

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، صفحه 41-58

چکیده
  از آنجایی که شناخت مبانی فیزیکی بارورسازی ابرها یکی از ضروری ترین مولفه های لازم در پژوهش موفق تعدیل آب و هوا به شمار می آید، لذا در این مقاله‌ به ارایه مبانی و مفاهیم  فیزیکی مرتبط با بارورسازی ابرهای اَبَرسرد پرداخته شده است. در این راستا ابتدا فرآیند بارش در ابرهای سرد و علل فرآیندهای متفاوت توسعه بارندگی در آنها مرور شده سپس ...  بیشتر

بررسی جبهه‌زایی سطوح زبرین از دیدگاه تاوایی پتانسیلی بر روی خاورمیانه و ایران

فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، صفحه 59-75

چکیده
  در این مطالعه پدیده جبهه‌زایی سطوح میانی و زبرین برای سه سامانه چرخندی که خاورمیانه و ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بررسی شده است. برای این کار، مدل میان مقیاس MM5 برای هر سه سامانه اجرا شده و با استفاده از خروجی مدل، نقشه های کمیت هایی همچون تاوایی پتانسیلی ([1](PV، رطوبت نسبی، دمای پتانسیلی برای سطوح مختلف فشاری ترسیم گردید. به علاوه، ...  بیشتر

آنالیز سینوپتیکی و دینامیکی چرخندزایی روی مدیترانه

فریده حبیبی

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، صفحه 77-91

چکیده
  سامانه های کم فشاری که منطقه ایران را متاثر می سازند اغلب اوقات در ناحیه مدیترانه شکل می گیرند، لذا این مقاله سعی دارد که سازوکار پدیده چرخندزایی در منطقه دریای مدیترانه را از نظر سینوپتیکی و دینامیکی بررسی کند. بررسی ها نشان می دهند که دریای مدیترانه به واسطه پستی و بلندی سواحل خود از ویژگی های خاصی برخوردار است و می تواند هر توده ...  بیشتر