نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

چکیده

باند جنوبی دریای خزر مرطوب ترین ناحیه سرزمین ایران است که همه ساله بالاترین میزان بارشهای 24 ساعته کشور را نیز به خود اختصاص داده است. از اینرو موقعیت ممتاز ناحیه در سطح کشور و تغییرات اقلیمی سالهای اخیر در سیاره زمین، سبب شد تا برای آشکار سازی روند خطی تغییرات فصلی بارشها و ضریب بی نظمی آن در نیمه دوم قرن بیستم از داده های بارندگی 6 ایستگاه حوضه جنوبی دریای خزر استفاده شود. نخستین نتایج این تحقیق نشان داد برغم اینکه بیشترین ناهنجاریهای منفی بارش در فصل زمستان و بهار به ترتیب در محدوده جنوب شرقی و جنوب غربی متمرکز شده است، تنها بخش میانی منطقه با افزایش در بارشهای پاییزی رو به رو می باشد. علاوه بر این با توجه به افت بالاترین بارشهای روزانه فصل پاییز در انزلی و خیزش آن در رامسر و بابلسر، احتمال
می رود این نزولات جوی از جنوب غرب ناحیه در امتداد خط ساحلی به طرف شرق انحراف یافته باشد. اما درخصوص تغییرات بارندگی در نیمه گرم سال تنها می توان به روند کاهشی آن در سراسر منطقه اشاره کرد. در ادامه دیده شد که ضریب بی نظمی سالانه در بعضی نواحی با افزایش همراه بوده، اما فرایند رو به رشد بارندگیهای سنگین روزانه برای فصول بهار و تابستان جنوب شرقی حوضه خزر و فصل پاییز ناحیه غرب جلگه مازندران از موقعیت ویژه ای در سطح منطقه برخوردار شده است.

کلیدواژه‌ها