مقاله ترویجی هواشناسی
روز جهانی هواشناسی
دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 3-4

چکیده
  روز بیست و سوم مارس 1962 سوم فروردین ماه  1341 دوازده سال از تأسیس هواشناسی میگذرد و ایران نیز در سی ام اکتبر 1959 یعنوان یکصدوسومین عضو سازمان هواشناسی جهانی بعضویت سازمان هواشناسی جهانی درآمد. اینک که ازطرف آن سازمان روز 23 مارس 1962 بعنوان سالروز بجهانیان اعلام گردیده است نشریه ماهانه هواشناسی ایران نیز شماره مخصوصی انتشار میدهد که ازنظر ...  بیشتر

مقاله ترویجی
ملاحظاتی در باره باران چند سال اخیر ایران
دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 5-13

چکیده
  دانشمندان اقلیم شناسی حساب کرده اند که میزان متوسط باران سالیانه زمین در حدود ه ۹۷ میلیمتر است و با این حساب جمع بارانی که در هرسال در تمام سطح زمین اعم ازدریاها و خشکیها فرو میریزد معادل با ۱. ۱ × ۱ ۷ ۹ 4 متر مکعب است . در مملکت ما میزان متوسط باران سالیانه را براساس اطلاعات موجود میتوان در حدود . . ۳ میلیمتر دانست و با این ترتیب جمع مقدار ...  بیشتر

مقاله ترویجی
هواشناسی هواپیمائی: اقمار مصنوعی

عبدالحسین پرویز نوائی

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 14-20

چکیده
  بی شک میتوان قرن اخیر را قرن اکتشافات و اختراعات نامید در این زمان کشورهای مترقی عالم هر یک سعی مینمایند تا در این مورد از دیگری سبقت گیرند . دانشمندان و مخترعین در لابراتوار ها و در کارگاهها شب و روز میکوشند تا بر قسمت دیگری از مجهولات علم دست یافته و وسایلی و تسهیلات تازه تری در زندگی بشر بوجود آورند . روزی نیست که در گوشه ای از جهان ...  بیشتر

مقاله ترویجی
باران مصنوعی

ژینوس نعمت

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 21-29

چکیده
  از زمانهای خیلی قدیم از آنوقتی که بشر به کشت و زرع پرداخت دراثر مشاهدات روزانه و سالیانه خویش پی برد که باران برای رویاندن محصولات اولازم و ضروری است و اگر باران نبارد کشت زارش سبز نشده و بارور نخواهد شد و او برای داشتن غذای خویش احتیاج به آب باران دارد . از این هنگام دائما در مواقعی که کشت او احتیاج به آبیاری داشت چشم بآسمان میدوخت و ...  بیشتر

مقاله ترویجی
هوا و ماهیگیری

سرهنگ پاکدامن

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 30-33

چکیده
  تقریبا مشاغل و فعالیتهای روزانه خالی خوشحال یا متأثر بخانه مراجعت قرار میدهد . یک روز آفتابی و روشن بما نشا و نیروی کارکردنمی دهد و برعکس یک روز گرفته و بارانی ما را کسل نموده و از فعالیت باز می دارد اما کمتر شغلی را می توان یافت که مثل ماهیگیری بستگی کامل و حیاتی بوضع هوا داشته باشد.  بیشتر

مقاله ترویجی
هوا و خوراک

هوشنگ نوریانی

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، صفحه 34-36

چکیده
  برای بهبود امر کشاورزی قبل از هر چیز میبایستی مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه هستند شناخته شوند. طبق آمار تهیه شده هرساله جمعیت جهان بمیزان 5/1 درصد افزایش مییابد ودر مقابل مقدار خشکی که این نفوس میبایستی درآن نشوو نما نمایند همیشه یکسان و ثابت بوده و خواهد بود. در حال حاضر بهر یک از افراد بشر معادل پنج هکتار زمین میرسد که از این مقدار ...  بیشتر