دوره و شماره: دوره 2، شماره 14، فروردین 1341 (این شماره مربوط به سال 1962 میلادی می باشد)