روز جهانی هواشناسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

روز بیست و سوم مارس 1962 سوم فروردین ماه  1341 دوازده سال از تأسیس هواشناسی میگذرد و ایران نیز در سی ام اکتبر 1959 یعنوان یکصدوسومین عضو سازمان هواشناسی جهانی بعضویت سازمان هواشناسی جهانی درآمد. اینک که ازطرف آن سازمان روز 23 مارس 1962 بعنوان سالروز بجهانیان اعلام گردیده است نشریه ماهانه هواشناسی ایران نیز شماره مخصوصی انتشار میدهد که ازنظر هموطنان میگذرد. امروز موفقیت های شایان توجه هوا شناسی کشورها را بایستی مرهون همکاری و همفکری بین المللی آنها داست و اگر بخواهیم بدانیم که فکر این همکاری از چه موقعی پیش آمد بایستی صد سال بعقب برگردیم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

World Meteorological Day

دوره 2، شماره 14 - شماره پیاپی 14
این شماره مربوط به سال 1962 میلادی می باشد
فروردین 1341
صفحه 3-4
  • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 08 بهمن 1396