نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

اداره کل هواشناسی

چکیده

تقریبا مشاغل و فعالیتهای روزانه خالی خوشحال یا متأثر بخانه مراجعت قرار میدهد . یک روز آفتابی و روشن بما نشا و نیروی کارکردنمی دهد و برعکس یک روز گرفته و بارانی ما را کسل نموده و از فعالیت باز می دارد اما کمتر شغلی را می توان یافت که مثل ماهیگیری بستگی کامل و حیاتی بوضع هوا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

14/5000 Air and Fishing

نویسنده [English]

  • Sarhang Pakdaman

Department of Meteorology