نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

دانشمندان اقلیم شناسی حساب کرده اند که میزان متوسط باران سالیانه زمین در حدود ه ۹۷ میلیمتر است و با این حساب جمع بارانی که در هرسال در تمام سطح زمین اعم ازدریاها و خشکیها فرو میریزد معادل با ۱. ۱ × ۱ ۷ ۹ 4 متر مکعب است . در مملکت ما میزان متوسط باران سالیانه را براساس اطلاعات موجود میتوان در حدود . . ۳ میلیمتر دانست و با این ترتیب جمع مقدار بارانی  که در یکسال در داخلی مرزهای سیاسی کشور بروز میکند در حدود 490 بلیون متر مکعب یا ­ باران دنیا است و حال اینکه مساحت کشور ما برابر با سطح کره زمین است و عجب بهدر میدهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Considerations about the rain of recent years in Iran