کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 14
1. اثرات محتمل تغییر اقلیم بر دماهای حدی بیشینه ایران تحت سناریوهای RCP طی قرن بیست و یکم

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 82-93

10.30467/nivar.2020.107398

مجید چراغعلی زاده؛ رسول همتی؛ سجاد عسگری


2. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-119

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


3. شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 94-106

10.30467/nivar.2020.106355

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


4. بررسی پدیده گردوخاک و عوامل موثر بر آن در منطقه خاورمیانه با رویکرد لزوم انجام اقدامات کاهشی تغییر اقلیم

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 54-63

10.30467/nivar.2020.106249

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ عباس رنجبر


5. ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-26

10.30467/nivar.2019.171293.1122

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی


7. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 62-71

10.30467/nivar.2019.142745.1103

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


8. بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-48

10.30467/nivar.2018.82231.1057

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده


9. ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-72

10.30467/nivar.2017.51901

زهره عصار؛ مسعود مسعودی


10. بررسی تغییرپذیری تعداد روزهای برفی وعمق برف در ایران، طی دوره آماری 2010-1981

دوره 37، 83-82، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-58

حمید رضا طاهری؛ فروزان ارکیان


11. بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-44

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی


12. بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


13. بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-36

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده


14. شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی