داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
فرهنگ احمدی گیوی مخاطرات جوی و هشدار، هواشناسی کاربردی موسسه ژئوفیزیک
مهناز احمدی نمین هواشناسی کشاورزی کارشناس
مجید آزادی مخاطرات جوی و هشدار، مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی، هواشناسی کاربردی پژوهشکده هواشناسی
الهام اسراری آلودگی هوا گروه اموزشی عمران. دانشگاه پیام نور شیراز
ابراهیم اسعدی اسکویی GIS در برنامه ریزی محیطی – اقلیم شناسی، آب و هوا، هواشناسی کشاورزی کارشناش اداره کل شبکه
علی حسن آقاباقری هواشناسی رئیس اداره ایستگاههای ویژه
لیلا امینی اقلیم شناسی، آلودگی هوا، پیش بینی کوتاه مدت، پیش بینی هوا، مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی، هواشناسی کاربردی رییس مرکز تحقیقات هواشناسی اصفهان
ایمان بابائیان اقلیم و پیش بینی بلندمدت استادیار/گروه پژوهشی تغییر اقلیم پژوهشگاه اقلیم شناسی مشهد
سعید بازگیر هواشناسی کشاورزی علوم و تحقیقات
اعظم باقری اقلیم شناسی کارشناس هواشناسی اصفهان
علیرضا بالالان فر مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی اداره کل هواشناسی استان البرز - سازمان هواشناسی کشور
جواد بذرافشان هواشناسی کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید مجید برکاتی آلودگی هوا، فیزیک، فناوریهای نوین، مدل سازی و پیش بینی عددی رئیس اداره ساخت تجهیزات و نوآوری هواشناسی
رضا برهانی هواشناسی سازمان هواشناسی کشور
محمدرضا بنازاده هواشناسی دریایی مرکز ملی اقیانوس شناسی
پرویز پنجه کوبی اقلیم شناسی هواشناسی گلستان
فرناز پوراصغر اقلیم شناسی کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی
حمید پوران تیوش تشعشع خورشیدی، هواشناسی کارشناس پیش بینی
سحر تاج بخش مخاطرات جوی و هشدار، هواشناسی، هواشناسی کاربردی عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
نوید چینی فروش فناوریهای نوین مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی
مهران حیدری بنی اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی مدیر کل استان قم
اسماعیل حسن زاده هواشناسی دریایی استاد دانشگاه اصفهان
مسعود حقیقت هواشناسی کشاورزی مدیر شبکه پایش هواشناسی
سکینه خان سالاری پیش بینی هوا، دینامیک هواشناسی، گرد و غبار، هواشناسی گروه هوانوردی پژوهشکده هواشناسی
لیلی خزانه داری اقلیم و پیش بینی بلندمدت، هواشناسی رئیس اداره بانک اطلاعات، پایش اقلیمی و خدمات پژوهشی
علی دیده ور اقلیم و پیش بینی بلندمدت، خشکسالی پژوهشکده هواشناسی
شیرین دستمالچی فیزیک جو کارشناس مرکز پیش بینی
مجتبی ذوالجودی هواشناسی کاربردی معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
محمد ریحانی پروری سنجش از دور رئیس اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
پرویز رضازاده مخاطرات جوی و هشدار، هواشناسی کاربردی مشاور سازمان هواشناسی کشور
اله بخش ریگی چاهی اقلیم شناسی، خشکسالی هواشناسی سیستان و بلوچستان
عباس رنجبر هواشناسی پژوهشکده هواشناسی
مهدی رهنما سنجش از دور هیات علمی / پژوهشکده هواشناسی
سروش زرقانی فیزیک دریا هواشناسی خوزستان
هاجر شجاعیان فیزیک دریا کارشناس مدل سازی امواج
فاطمه صحرائیان هواشناسی هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
محمدرضا صوفیانی مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی هواشناسی استان تهران
صادق ضیائیان هواشناسی مدیر مرکز ملی خشکسالی
فاطمه عباسی اقلیم شناسی، اقلیم و پیش بینی بلندمدت پژوهشکده اقلیم شناسی
نسرین عیسی خانی هواشناسی
احمد عسگری اقلیم و پیش بینی بلندمدت پژوهشکده هواشناسی
عباسعلی علی اکبر بیدختی دینامیک شاره ها، ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک
ابوالقاسم غضنفری مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی کاربردی معاون مدیر پپیش بینی و هشدار
پروین غفاریان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
شاهرخ فاتح اقلیم و پیش بینی بلندمدت رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیرت بحران
مهران فاطمی گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه میبد، یزد
ابراهیم فتاحی اقلیم و پیش بینی بلندمدت معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده هواشناسی
مائده فتحی هواشناسی پیش بین هواشناسی
لاله فرهنگ متین فیزیک هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
غلامعباس فلاح قالهری اقلیم شناسی استادیار اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
زهرا قصابی اقلیم شناسی، هواشناسی، هواشناسی آب شناسی، هواشناسی دریایی کار گروه آب شناسی
مهرداد قطره سامانی هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور
امین فضل کاظمی خشکسالی مرکز خشکسالی
محمد کردجزی هواشناسی رئیس تحقیقات هواشناسی گلستان
سارا کرمی گرد و غبار، هواشناسی، هواشناسی دریایی  شیمی جو و آلودگی هوا
صادق کریمی اقلیم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیده کوزه گران هواشناسی کشاورزی هواشناسی
بهزاد لایقی هواشناسی دریایی مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوسی
محسن لوعلیزاده آلودگی هوا رییس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان خوزستان
الهام مبارک حسن هواشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی اکبر متکان GIS در برنامه ریزی محیطی – اقلیم شناسی سرپرست مرکزسنجش از دور و GISدانشگاه شهید بهشتی
جعفر محرمی فناوریهای نوین رئیس اداره سامانه های پایه و استانداردرهای فنی
غلام حسن محمدی اقلیم شناسی، گرد و غبار، هواشناسی، هواشناسی کشاورزی هواشناسی آذربایجان شرقی
فرح محمدی هواشناسی مدیرکل توسعه و پیش بینی
محمد مرادی مخاطرات جوی و هشدار، مدل سازی و پیش بینی عددی، هواشناسی، هواشناسی کاربردی عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
سید مسعود مصطفوی اقلیم شناسی، اقلیم شناسی کشاورزی، مدلسازی رشد و نمو کشاورزی، هواشناسی کشاورزی کشاورزی-اقلیم شناسی-مدلسازی رشد و نمو کشاورزی
سعید معیا خشکسالی، هواشناسی کشاورزی کارشناس هواشناسی کشاورزی/ اداره تحقیقات/ اداره کل هواشناسی استان تهران/سازمان هواشناسی کشور
مجتبی میهن پرست خشکسالی، گرد و غبار و بارش های سنگین، هواشناسی رییس گروه پیش بینی استان ایلام/سازمان هواشناسی کشور
شهرزاد ناهید هواشناسی دریایی
محمد نکوآمال کرمانی آب شناسی، اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی هواشناسی هرمزگان
محمدحسین نوری قیداری آب و هوا دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
اکرم هدایتی هواشناسی پژوهشکده هواشناسی
رسول همتی اقلیم و معماری، عناصر اقلیمی، هواشناسی، هواشناسی کشاورزی رئیس گروه پیش بینی و پیش آگاهی های جوی استان اردبیل / دبیر کارگروه تخصصی بلایای جوی و طوفان استان اردبیل
رحیم یوسفی زاده آب و هوا، اقلیم شناسی، هواشناسی کاربردی هواشناسی مازندران
احد وظیفه مخاطرات جوی و هشدار، هواشناسی مدیر پیش بینی و هشدار
غلامعلی وکیلی هواشناسی کارشناس پژوهشی پژوهشکده هواشناسی