تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 30
تعداد مقالات 220
تعداد نویسندگان 443
تعداد مشاهده مقاله 45,734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67,177
نسبت مشاهده بر مقاله 207.88
نسبت دریافت فایل بر مقاله 305.35
تعداد مقالات ارسال شده 173
تعداد مقالات رد شده 44
تعداد مقالات پذیرفته شده 77
درصد پذیرش 45
زمان پذیرش (روز) 247
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 130

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 44، 110-111 - شماره پیاپی 110، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-160 

7. پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 81-93

10.30467/nivar.2020.201643.1141

بهناز برائی نژاد؛ نسرین سیاری؛ محمدباقر رهنما؛ سودابه گلستانی کرمانی


مقاله پژوهشی

11. محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

صفحه 141-154

10.30467/nivar.2020.249010.1171

ایمان بابائیان؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی