دوره 44 (1399)
دوره 43 (1398)
دوره 42 (1397)
دوره 41 (1396)
دوره 40 (1395)
دوره 39 (1394)
دوره 38 (1393)
دوره 37 (1392)
دوره 36 (1391)
دوره 35 (1390)
دوره 34 (1389)
دوره 33 (1387)
دوره 32 (1386)
دوره 31 (1385)
دوره 30 (1384)
دوره 2 (1341)
دوره 1 (1339)
تعداد دوره ها 18
تعداد شماره ها 31
تعداد مقالات 225
تعداد نویسندگان 456
تعداد مشاهده مقاله 54,307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 84,511
نسبت مشاهده بر مقاله 241.36
نسبت دریافت فایل بر مقاله 375.6
تعداد مقالات ارسال شده 197
تعداد مقالات رد شده 48
تعداد مقالات پذیرفته شده 82
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 243
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 147

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

نشریه علمی نیوار در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات سال 98،  امتیاز 706/5 و  رتبه (ب) و در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  رتبه (Q2) را کسب نموده است.

نشریه نیوار در پایگاه استنادی (WOS) نمایه شده و در مرحله ارزیابی می باشد.

مقاله پژوهشی

مقاله ترویجی

ابر واژگان