دوره 44 (1399)
دوره 43 (1398)
دوره 42 (1397)
دوره 41 (1396)
دوره 40 (1395)
دوره 39 (1394)
دوره 38 (1393)
دوره 37 (1392)
دوره 36 (1391)
دوره 35 (1390)
دوره 34 (1389)
دوره 33 (1387)
دوره 32 (1386)
دوره 31 (1385)
دوره 30 (1384)
دوره 2 (1341)
دوره 1 (1339)
تعداد دوره ها 18
تعداد شماره ها 31
تعداد مقالات 226
تعداد نویسندگان 460
تعداد مشاهده مقاله 55,348
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86,722
نسبت مشاهده بر مقاله 244.9
نسبت دریافت فایل بر مقاله 383.73
تعداد مقالات ارسال شده 199
تعداد مقالات رد شده 52
تعداد مقالات پذیرفته شده 83
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 241
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 147

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

نشریه علمی نیوار در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات سال 98،  امتیاز 706/5 و  رتبه (ب) و در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  رتبه (Q2) را کسب نموده است.

نشریه نیوار در پایگاه استنادی (WOS) نمایه شده و در مرحله ارزیابی می باشد.

مقاله پژوهشی

مقاله ترویجی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان