تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 29
تعداد مقالات 214
تعداد نویسندگان 423
تعداد مشاهده مقاله 40,245
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 58,407
نسبت مشاهده بر مقاله 188.06
نسبت دریافت فایل بر مقاله 272.93
تعداد مقالات ارسال شده 165
تعداد مقالات رد شده 39
تعداد مقالات پذیرفته شده 71
درصد پذیرش 43
زمان پذیرش (روز) 256
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 125

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-120 

6. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 64-73

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


7. اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

صفحه 74-81

10.30467/nivar.2020.106893

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری


11. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 109-119

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی