تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 29
تعداد مقالات 215
تعداد نویسندگان 425
تعداد مشاهده مقاله 40,999
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60,334
نسبت مشاهده بر مقاله 190.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 280.62
تعداد مقالات ارسال شده 167
تعداد مقالات رد شده 39
تعداد مقالات پذیرفته شده 72
درصد پذیرش 43
زمان پذیرش (روز) 253
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 128

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-150 

6. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 68-78

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


10. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی