تعداد دوره ها 16
تعداد شماره ها 28
تعداد مقالات 192
تعداد نویسندگان 377
تعداد مشاهده مقاله 34,531
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46,451
نسبت مشاهده بر مقاله 179.85
نسبت دریافت فایل بر مقاله 241.93
تعداد مقالات ارسال شده 143
تعداد مقالات رد شده 33
تعداد مقالات پذیرفته شده 60
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 253
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 113

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-137 

4. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

صفحه 34-47

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان