تعداد دوره ها 16
تعداد شماره ها 28
تعداد مقالات 198
تعداد نویسندگان 390
تعداد مشاهده مقاله 37,601
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53,753
نسبت مشاهده بر مقاله 189.9
نسبت دریافت فایل بر مقاله 271.48
تعداد مقالات ارسال شده 156
تعداد مقالات رد شده 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 65
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 248
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 123

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-137 

4. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

صفحه 38-51

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


11. بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

صفحه 107-118

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا


12. توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جو در مختصه قائم سیگما - پی

صفحه 119-123

10.30467/nivar.2019.101431

رضا لقائی زاده اردستانی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد جغتایی