تعداد دوره ها 16
تعداد شماره ها 28
تعداد مقالات 194
تعداد نویسندگان 382
تعداد مشاهده مقاله 35,466
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47,613
نسبت مشاهده بر مقاله 182.81
نسبت دریافت فایل بر مقاله 245.43
تعداد مقالات ارسال شده 143
تعداد مقالات رد شده 34
تعداد مقالات پذیرفته شده 62
درصد پذیرش 43
زمان پذیرش (روز) 252
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 115

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-137 

4. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

صفحه 34-47

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان