تعداد دوره ها 16
تعداد شماره ها 27
تعداد مقالات 188
تعداد نویسندگان 367
تعداد مشاهده مقاله 33,812
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45,686
نسبت مشاهده بر مقاله 179.85
نسبت دریافت فایل بر مقاله 243.01
تعداد مقالات ارسال شده 143
تعداد مقالات رد شده 33
تعداد مقالات پذیرفته شده 58
درصد پذیرش 41
زمان پذیرش (روز) 251
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 125

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-100 

2. شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

صفحه 13-16

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


3. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

صفحه 17-26

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی


7. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

صفحه 61-70

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


یادداشت تحقیقاتی

8. بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

صفحه 71-86

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


11. تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

صفحه 111-119

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری