تعداد دوره ها 16
تعداد شماره ها 27
تعداد مقالات 184
تعداد نویسندگان 357
تعداد مشاهده مقاله 33,117
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43,632
نسبت مشاهده بر مقاله 179.98
نسبت دریافت فایل بر مقاله 237.13
تعداد مقالات ارسال شده 138
تعداد مقالات رد شده 32
تعداد مقالات پذیرفته شده 55
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 251
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 124

یکی از محورهای کلیدی انجام ماموریت مهم سازمان هواشناسی راهبری و ظرفیت سازی آموزشی و پژوهشی و انتقال دانش و تکنولوزی می باشد

شماره جاری: دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-100 

2. شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

صفحه 13-16

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


3. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

صفحه 17-26

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی


7. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

صفحه 61-70

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


یادداشت تحقیقاتی

8. بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

صفحه 71-86

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار مدیر وب سایت
شاپا چاپی
1735-0565
شاپا الکترونیکی
2645-3347