تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 29
تعداد مقالات 216
تعداد نویسندگان 429
تعداد مشاهده مقاله 42,881
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62,444
نسبت مشاهده بر مقاله 198.52
نسبت دریافت فایل بر مقاله 289.09
تعداد مقالات ارسال شده 172
تعداد مقالات رد شده 44
تعداد مقالات پذیرفته شده 73
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 252
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 129

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-150 

6. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 68-78

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


10. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی