تعداد دوره ها 17
تعداد شماره ها 29
تعداد مقالات 207
تعداد نویسندگان 414
تعداد مشاهده مقاله 39,308
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56,769
نسبت مشاهده بر مقاله 189.89
نسبت دریافت فایل بر مقاله 274.25
تعداد مقالات ارسال شده 161
تعداد مقالات رد شده 38
تعداد مقالات پذیرفته شده 68
درصد پذیرش 42
زمان پذیرش (روز) 253
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 125

                            این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-120 

6. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 64-73

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


7. اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

صفحه 74-81

10.30467/nivar.2020.106893

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری


11. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 109-119

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی