هدف و چشم انداز

"نیوار به معنی جو می‌باشد یعنی کره هوا"

هدف مجله نیوار فراهم آوردن بستری مناسب برای بیان و انتشار پژوهش‌های علمی در جهت بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به هواشناسی است. تاکید اصلی مجله بر موضوعاتی می‌باشد که به درک اساسی از هواشناسی و بکارگیری این دانش در حفاظت از جان و مال مردم در مقابل بلایای طبیعی، حفاظت از محیط زیست و کمک به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی همه‌ی بخش‌های جامعه در زمینه‌هایی مانند امنیت غذایی، منابع آب و غیره می‌باشد.

انواع مقالات چاپ شده در مجله نیوار در گستره وسیع و با نگاه کاربردی شامل مقاله‌های پژوهشی، تحقیقاتی و فنی در حوزه‌های زیر می‌باشد:

  • هواشناسی کشاورزی
  • هواشناسی آبشناسی
  • هواشناسی سینوپتیکی
  • هواشناسی دینامیکی
  • هواشناسی شیمی جو و آلودگی هوا
  • هواشناسی فیزیکی و تعدیل آب و هوا
  • اقلیم‌شناسی
  • هواشناسی دریایی
  • هواشناسی هوانوردی

امید است که مجله نیوار به عنوان عاملی تأثیرگذار و موثر در بالا بردن سطح تجزیه و تحلیل و ارزیابی‌های وابسته به دانش هواشناسی باشد.