ارسال مقاله به مجله از طریق سامانه

 •  مؤلفی که برای نخستین بار قصد ارسال مقاله به مجلة مورد نظر را  دارد باید در سامانه ثبت نام نماید تا نام کاربری و کلمة عبور برای وی ایمیل  شود.
 • در مقالات چندمؤلفی، یکی از مؤلفان « مؤلف مسئول» انتخاب می شود و مکاتبات با ایمیل وی صورت خواهد گرفت.
 • مؤلف مسئول ممکن است خود به ارسال مقاله در سامانه اقدام نماید یا مؤلف همکار وی مراحل ارسال را تکمیل نماید مهم آن است  که در مراحل واردکردن نام و مشخصات کاربران در صفحه مشخصات  کدام مؤلف، مؤلف مسئول انتخاب شود
 • سایر مؤلفان اگر در سامانه ثبت نام نکرده باشند، برای ارسال مقاله مشکلی پدید نخواهد آمد، اما اگر مؤلف مسئول در سامانه ثبت نام نشده باشد، ارسال مقاله میسر نخواهد شد.
 • در هر مجله که مؤلف به هر دلیل، امکان ورود به سامانه و ثبت نام و ارسال مقاله را  نداشته باشد، مدیرسامانه امکان ثبت نام وارسال مقاله را دارد .
 • مؤلف پس از ارسال موفق مقاله، ایمیل رسید مقاله را دریافت می دارد.
 • علاوه بر ارسال ایمیل برای مؤلف مبنی بر دریافت  مقاله، اعلام   نتیجة داوری، و دریافت تأیید نهایی مقاله پس از ویراستاری و صفحه آرایی، این امکان برای مؤلف وجود دارد که از طریق صفحة شخصی خود مطلع شود مقالة وی در چه مرحله ای است و لزومی به تماس به دفتر مجله  و کسب اطلاع از وضعیت مقاله وجود ندارد.

 راهنمای نگارش مقاله در نشریه علمی ترویجی «نیوار»

 

صفحه اول مقاله شامل:

   عنوان فارسی

 عنوان مقاله کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

  نگارنده (نگارندگان)

 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، نشانی رایانامه و شماره تماس نگارندگان با مشخص کردن نگارنده رابط آورده شود.

 چکیده

 چکیده مقاله به صورت تک ستونی حداکثر در 10 خط و با فونت  Bzar10(تا 250 کلمه) ‌باشد.

  واژه­ های کلیدی فارسی

 حداکثر شش واژه کلیدی آورده شود.

 عنوان انگلیسی

 عنوان انگلیسی باید ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

 نگارنده (نگارندگان) به انگلیسی

 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارندگان به انگلیسی آورده شود.

 چکیده انگلیسی

 چکیده انگلیسی (حدود 250 کلمه) آورده شود.

 واژه‌های کلیدی انگلیسی

 حداکثر شش واژه کلیدی انگلیسی، معادل واژه‌های کلیدی فارسی، آورده شود.

 بخش‌بندی دیگر صفحات مقاله:

 • مقدمه

 مقاله‌ها باید به زبان فارسی و چکیده آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشد به طوری که هر یک از چکیده‌ها از حدود 250 کلمه بیشتر نباشد. تعداد صفحات مقاله نیز با احتساب شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها، به حداکثر 15 صفحه محدود شود.

 • اندازه کاغذ

 متن مقاله در کاغذ A4 سفید و به صورت دو ستونی و یک رو نگارش شود.

 • صفحه آرایی

 پهنای هر ستون 5/7 سانتی‌متر، فاصله بین ستون­ها 1 سانتی‌متر و فاصله سطرها 6 میلی‌متر باشد. حاشیه چهار طرف صفحه 5/2 سانتی‌متر باشد. عنوان مقاله در بالا و وسط صفحه و مشخصات نویسندگان به فاصله یک سطر از آن و در وسط صفحه قرار گیرد. چکیدة مقاله نیز با فاصله یک سطر از آخرین نویسنده و به صورت تک ستونی آورده شود.

 هر بخش و زیر بخش‌های مربوطه باید شماره‌گذاری شود. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش یا زیر بخش با عنوان بخش و زیر بخش بعدی 12 میلی‌متر باشد.

 • قلم نگارش

 قلم نگارش مقاله برای متن فارسی B Zar  با اندازه 12 و برای متن انگلیسی Times New Roman با اندازه 10 باشد. سایر بخش­های مقاله نیز با قلم Zar B  باشد که اندازه آن برای عنوان مقاله 12، نام نویسندگان 11، نام بخش‌ها و زیر بخش‌ها 12، متن چکیده 10، متن مقاله 12 و زیر نویس شکل‌ها و توضیح جدول­ها 9 باشد.

 • جدول‌ و شکل‌

 شکل‌ها و جدول‌ها باید ابتدا یا انتهای ستون‌ها جای گیرند. بهتر است از جدول‌ها و شکل‌هایی که در یک ستون 5/7 سانتی‌متر جای می‌گیرند، استفاده شود و اگر به جای بزرگتری نیاز است، در قسمت بالا یا پایین صفحه قرار گیرد. تصاویر واضح و با کیفیت باشند. شکل‌ها باید دارای زیرنویس و شماره باشند. جدول‌ها نیز باید دارای بالانویس و شماره باشند. بین زیرنویس شکل‌ها و انتهای هر شکل یا محور منحنی‌ها یک سطر فاصله و بین زیرنویس شکل‌ها یا انتهای جدول‌ها با سطر بعدی مربوط به متن مقاله یا عنوان بخش‌ها نیز یک سطر فاصله باشد. جدول‌ها و نوشته‌های روی شکل‌ها و منحنی‌ها به فارسی باشد. شماره شکل‌ها و جدول‌ها در متن مقاله داخل پرانتز قرار گیرند.

 • مراجع

 در پایان مقاله نخست مراجع فارسی و به دنبال آن مراجع خارجی به صورت مقاله، کتاب، تارنمای اینترنتی و ... به ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی آورده شوند. چند نمونه فرضی در زیر آورده شده است:

 1- سهیلی فر، م.، 1388، مهندسی مایکروویو، چاپ سوم، انتشارات جهان نو، صفحات 40 تا 142.

 2- محمدی، ع.، م. گلستانی و ح. یاوری، 1397، بررسی روش­های نوین­ پالایش روغن، مجله دانشکده فنی، سال اول، شماره 3، صفحات 18 تا 27.

 3- Holmes, G., 1982, Network Analysis, IEEE Trans on Naural Network, Vol. 234, pp. 234-242.

 4- Smith, J., K. Young and A. Marks, 1196, Technical Publications, McGrawh-Hill Books Co., NewYork.

 • نحوة نوشتن معادلات

 اندازه فرمول‌ها و معادلات با اندازه نوشتار مقاله انطباق داشته باشد و به خوانا بودن زیرنویس‌ها، توان‌ها، حروف یونانی و ... در آن توجه شود. شماره معادله‌ها در داخل پرانتز و مماس بر حاشیه راست و شروع خود معادله مماس به حاشیه چپ باشد. فرمول یا معادله طولانی، به دو قسمت تقسیم و در وسط سطر نوشته شود و شماره آن در سطر دوم آورده شود.

 • پیشنهادهای دیگر

 برای واژگان انگلیسی حتماٌ از برابرنهادهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود و از به کار بردن واژه‌های ناآشنا خودداری شود. اگر از نمادی استفاده می­شود، پس از اولین بار استفاده تعریف شود. اختصارات و علائم معمول مانند یکاهای SI ، RMS و DC نیاز به تعریف ندارند. در همه مقاله از یکاهای SI استفاده شود.

 نکته مهم

 مقاله را پس از نگارش به همراه یک صفحه پیوست شامل مشخصات فردی نویسندگان و نحوه ارتباط با آنان در دو فرمت Word و PDF به نشانی رایانامه مجله ارسال و نویسنده‌ای را که مکاتبات با وی انجام خواهد ‌شد، معرفی فرمایید. ارائه نشانی رایانامه فعال، شماره تلفن پاسخ­گو و نشانی کامل پستی همه نگارندگان ضروری است. همچنین هنگام ارسال مقاله متعهدانه دقت فرمایید که مقاله شما نباید همزمان به مجله دیگری ارسال یا پیش از آن با عنوان و مفهومی مشابه چاپ شده باشد.