مقاله پژوهشی هواشناسی
مقایسه سری‌های مقادیر حد و جزئی بارش‌های حداکثر روزانه جهت تعیین بهترین توزیع احتمالاتی (مطالعه موردی استان تهران)

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ اعظم جایدری؛ سمیه شاطر آبشوری

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 3-14

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.14599

چکیده
  تحلیل فراوانی و یا دوره برگشت رخدادهای بارش و سیلاب از مهم‌ترین گام‌های مدیریت منابع آب و طراحی سازه‌های آبی است. در این تحقیق به منظور انتخاب مناسب‌ترین توزیع فراوانی جهت برآورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص، آمار بارش حداکثر سالانه 5 ایستگاه سینوپتیک استان تهران از آغاز تاسیس گرد‌آوری شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 15-26

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.14598

چکیده
  مدل‌میان‌مقیاس پیش‌بینی وضع هوا (WRF) دارای طرح‌واره‌های پارامتری‌سازی فیزیکی متنوعی است که انتخاب یک مجموعه بخصوص از این طرح‌واره‌ها می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر دقت پیش‌بینی‌های مدل داشته باشد. بنابراین باید با توجه به سامانه‌های جوی حاکم بر منطقه‌ی مورد مطالعه گزینه‌های مناسب انتخاب شوند. در این پژوهش دقت پیش‌بینی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
بررسی و پیش‌بینی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در شمال ایران

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15691

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در دوره پایه و آینده در منطقه شمال کشور است. بدین منظور از داده های آماری بلند مدت دمای کمینه ایستگاههای همدید انزلی، بابلسر، رشت، گرگان، رامسر و نوشهر در مقیاس روزانه استفاده شده است. در این تحقیق دوره آماری 2005-1976 میلادی به عنوان دوره پایه و دوره آماری 2039-2011 میلادی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
تحلیل فضایی و پهنه بندی مخاطرات اقلیمی شاخص بارندگی آستانه درشبکه جاده ای کشوربا استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

محمدباقر بهیار

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15688

چکیده
  در این تحقیق جهت تعیین توزیع مکانی- زمانی و پهنه بندی شدت درجه خطرپذیری رخداد بارندگی در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور از داده‌های روزانه‌ بارندگی95 ایستگاه همدید کشوردر یک دوره آماری 18 ساله (2007-1990) و روش دورن یابی Spline with arriersدرمحیط ArcGISتوسط شاخصهای آستانه بحران(بارندگی با شدت 30 میلیمتروبیشتر، بارندگی بالای صدک 90 و ضریب تغییرپذیری بارندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15685

چکیده
  تحلیل سری های زمانی در مدل سازی های ریاضی و پیش بینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان، طی ماههای مختلف دوره 2010-1961 است. به همین منظور، از آزمون من کندال و آماره Z (در سطح اطمینان 95 درصد) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دمای روزهنگام در ماههای نوامبر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش پارامترهای اقلیمی با هدف توسعه بوم گردی (اکوتورسیم) در شهرستان نور

میترا گلستانی؛ سجاد فردوسی؛ درنا مجاب

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 55-62

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.32594

چکیده
  ویژگی های اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر توسعه اکوتوریسم یک منطقه دارد. در این زمینه با شناسایی پارامترهای موثر در برنامه ریزی گردشگری می توان گامی مؤثر در جهت رشد و شکوفایی منطقه برداشت. در ارتباط با فعالیت گردشگری، آنچه زمینه ساز توسعه این فعالیت محسوب می شود منوط به اقلیم آسایش گردشگری است . در این پژوهش به منظور بررسی اقلیم آسایش گردشگری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نیمرخ قائم دمای جو شهر شیراز با استفاده از داده های رادیوسوند: پیوند دما و بارش

الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ مسعود حقیقت؛ علی اکبر کامگار حقیقی

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.32595

چکیده
  ارزیابی ساختار دمایی نمایه جو کره زمین از ابزار های کلیدی برای درک فرایندهای دینامیکی، تابشی و شیمیایی جو زمین و نیز شناخت لایه های مرزی درون آن و بررسی تغییر اقلیم می باشد. در راستای شناخت ویژگی های نیم رخ دمایی جو زمین در بخش های جنوبی ایران، داده های گردآوری شده رادیو 2992 در مقیاس - سوند ایستگاه شیراز واکاوی گردید. داده ها از سطح زمین ...  بیشتر