مقاله پژوهشی
الگوهای جوی بزرگ مقیاس و همدیدی برف‌های سنگین استان گیلان

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ الهه اولاد

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 3-14

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13443

چکیده
  ریزش برف سنگین که پدیده‌ای حدی محسوب می‌شود در استان گیلان موجب خسارات سنگین اقتصادی شده و زندگی عادی مردم را مختل می‌نماید. به منظور یافتن ساختار بزرگ مقیاس و همدیدی این پدیده، تاریخ‌های ریزش برف سنگین در بازه‌ی زمانی 1964 تا 2014 استخراج شد. سپس الگوی فشار متوسط سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیلی در ترازهای 10 و 500 هکتوپاسکال و بی‌هنجاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13444

چکیده
  امروزه موضوع تغییرات اقلیم، آگاهی از دلایل بروز این تغییرات، پیش‌بینی و شناسایی تأثیرات این تغییر‌پذیری بر روی سایر عناصر و پدیده‌های کره زمین بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و مدل‌سازی روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی ایران، دمای 28 ایستگاه در طی دوره آماری 2008- 1958مورد استفاده و سپس توزیع بهنجاری سری دمای سالانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاوایی پتانسیلی روی سطوح همدمای پتانسیلی، بکمک یک مدل عددی و ارتباط آن با بارش بر روی ایران (مطالعه موردی: 24-28 دسامبر 2004)

عباس رنجبر سعادت آبادی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 23-30

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13445

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه موردی، تاوایی پتانسیلی روی سطوح همدمای پتانسیلی، به کمک مدل عددی MM5 و ارتباط آن با بارش دیدبانی ایران در دسامبر 2004 شده است. نقش اغتشاش‌های وردسپهر بالا که بوسیله میدان تاوایی پتانسیلی مشخص می‌شود در تکامل تدریجی بارش سنگین بسیار با اهمیت بوده و در این مطالعه تاوایی پتانسیلی بر روی سطوح همدمای پتانسیلی محاسبه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه توفان‌های گرد و غبار بجنورد با خروجی‌های سودار

علی الهی گل؛ مهری هاشمی دوین

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13446

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور و تاثیرگذار در زندگی بشر می‌باشند و بررسی و شناخت آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین نقش شرایط آب و هوایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان غیر قابل چشم پوشی است. اگرچه گرد و غبار در خراسان شمالی یک پدیده دائمی نیست اما همین مساله باعث می‌شود که وقوع آن بیشتر جلب توجه نماید و نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات بیشینه دمای شیراز برای دوره اقلیمی منتهی به سال 1400 خورشیدی

تقی طاووسی؛ اکبر زهرایی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13447

چکیده
  هدف اصلی از مدل‌سازی سری‌های زمانی دادن نظم خاص به مشاهدات وابسته به زمان است تا بر اساس آن‌ها بتوان پیش‌بینی‌هایی را برای آینده انجام داد. مهم‌ترین هدف از تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی یافتن روند تغییرات و پیش‌بینی آینده آن است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و پیش‌بینی تغییرات بیشینه دمای شیراز برای دوره اقلیمی (2020-2011) با استفاده از مدل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پیش بینی کوتاه مدت
بررسی برونداد مدل WRF با 4 روش پس‌پردازش آماری برای تندی باد ده متری بر روی شمال و شمال‌غرب ایران

رسول قربان‌فلاح؛ مجید آزادی؛ فروزان ارکیان

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 53-62

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.14555

چکیده
  در این تحقیق برونداد مدل میان مقیاس WRFبا استفاده از چهار روشِ تصحیح چرخه پیش‌بینی روزانه، پیش‌بینی تصحیح‌شده کمینه مربعات خطی، پیش‌بینی با میانگین و واریانس تصحیح ‌شده و میانگین سه روش قبلی، پس‌پردازش شد. کمیت مورد مطالعه تندی باد 10 متری سطح زمین بر روی شمال و شمال‌غرب ایران می‌باشد. به این منظور مدل پیش‌بینی عددی وضع هوا WRF برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی کشاورزی
تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.14556

چکیده
  در زراعت دیم گندم، بارش یکی از ارکان اساسی بوده و به عنوان تنها منبع آب در دیم کاری محسوب می‌شود. بنابراین نوسانات بارش می‌تواند تولید محصول را به شدت متاثر ساخته و به عنوان یکی از ریسک‌های مهم تولید در نظر گرفته شود. این پژوهش به تحلیل و اندازه‌گیری ریسک ناشی از نوسانات بارندگی پرداخته است. بدین منظور از داده‌های هواشناسی و عملکرد ...  بیشتر