دوره و شماره: دوره 35، 73-72 - شماره پیاپی 73، فروردین 1390 
الگوی جریان‌های جزر و مدی در بندر کنگان

صفحه 33-44

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ فرناز اسدی


تأثیر باد بر انتقال و پخش آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

صفحه 45-54

اسماعیل حسن‏ زاده؛ علی رضایی لطیفی؛ احمد نوحه‏ گر؛ امید حاج‏ رسولی ها


شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی


بررسی نوسانات ازن سطحی در شهر اصفهان

صفحه 67-74

ویکتوریا عزتیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی