مقاله پژوهشی
مروری بر جزییات فیزیکی طرحواره‌های پارامتره سطح در مدل پیش بینی عددی وضع هوا

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ ، سهراب حجام؛ رباب مشایخی

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 3-10

چکیده
  طرحواره‌های پارامتره سطح1 (طرحواره‌های سطح) به عنوان مولفه مهمی در مطالعات پیش بینی‌های اقلیمی، پیش‌بینی عددی وضع هوا و هیدرولوژی به کار می‌روند. مهم‌ترین وظیفه این طرحواره‌ها، حل بودجه‌های انرژی و آب درسطح خشکی است. مدل MM5 پنجمین نسخه مدل میان مقیاس دانشگاه پنسیلوانیا و مرکز ملی تحقیقات جو2 می‌باشد که در مطالعات آلودگی هوا، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی مدل طیفی فشارگرای21 T- برای پیش بینی میدان ژئوپتانسیل

محمدتقی زمانیان؛ پروین غفاریان

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 11-16

چکیده
  تأثیر پیش بینی صحیح وضع هوا در تمام جنبه‌های زندگی عادی و روزمره و نیز در امور تخصصی بر همگان روشن است. امروزه با بهره‌گیری بهینه از مدل‌های مختلف و شناخت از میزان صحت و دقت آن‌ها، گام‌هایی موثر در جهت تحقق این مهم برداشته شده است. یکی از این مدل‌ها، مدل‌های جهانی می‌باشد که استفاده عملیاتی از آن هنوز در کشور ما انجام نشده است. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

تقی طاووسی؛ محمود خسروی؛ کوه زاد رئیس پور

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 17-26

چکیده
  رخداد پیاپی پدیده گرد و غباری استان خوزستان ناشی از جایگاه جغرافیایی و همسایگی این استان با گستره های بزرگ بیابانی است. به منظور بررسی این پدیده آسیب زا، داده های آماری ده ایستگاه هواشناسی همدید در استان خوزستان در دوره (2005 – 1996) تحلیل شد. نخست، نقشه های پراکندگی مکانی و نمودار روند میانگین روزهای گردوغباری با استفاده از نرم افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ناهنجاریهای بارش شمال غرب ایران طی دهههای اخیر

حسین عساکره؛ رباب رزمی

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 27-40

چکیده
  به دنبال پدیده گرم شدن جو زمین و وقوع نوسانات و تغییرات در عناصر اقلیمی، تغییرپذیری بارش نیز در ابعاد متنوع زمانی- مکانی رخ داده است. نوسانات بارش به عنوان یکی از نتایج احتمالی تغییرات درون دهه‌ای اقلیم می‌تواند تاثیرات ژرف و شگرفی بر عرصه‌های محیطی و انسانی داشته باشد. در تحقیق حاضر، گونه‌ای از نوسانات بارش در پهنۀ شمال غرب ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ زهره خیری

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 41-46

چکیده
  انتقال رسوب یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل می‌باشد. تعیین نرخ انتقال رسوب در مورفولوژی سواحل و احداث تاسیسات بندری ، ساخت حوضچه ها و اسکله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در بنادر تاثیر بسیاری در پیش بینی عمر طرح ، میزان ایمنی آن در مقابل رسوب‌گذاری و تعیینتناوب لایروبی دارد . در این تحقیق، نرخ انتقال رسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی گرته همدیدی بارش‌های سنگین بیست و چهار ساعته در استان خوزستان در دوره (1996 تا 2000)

الهام مبارک حسن؛ کتایون ورشوساز

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 47-56

چکیده
  استان خوزستان واقع در جنوب غرب ایران منطقه‌ای کم بارش می‌باشد اما در برخی مواقع از سال دستخوش بارش‌های سنگین قرار می‌گیرد. در این مطالعه به منظور شناخت ساز و کار شکل‌گیری، مسیر حرکت و محتوای رطوبت همراه با سامانه‌های آب و هوایی باران زا که نقش مهمی در تشخیص به موقع و کنترل سیلاب، آبگرفتگی‌های شهری و آبخیزداری و کاهش ضایعات و تخریب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، صفحه 57-66

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر، مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت ...  بیشتر