نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه اصفهان

2 استادیار، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار، دانشگاه هرمزگان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان

چکیده

آلودگی نفتی، آزاد شدن یک مایع هیدروکربنی در محیط زیست دریایی است که ناشی از فرآیندهایی چون نشت از طریق سکوهای نفتی دور از ساحل و پالایشگاه‏ها، حوادث ناشی از نفت‏کش‏ها، تخلیه و شستشوی نفت‏کش‏ها و غیره می‏باشد. خلیج فارس به دلیل دارا بودن عمده میادین نفتی و گازی جهان در معرض آلودگی‏هایی مانند آلودگی‏های نفتی و گسترش آلاینده‏های مرتبط با آن می‏باشد. از آنجا که در صورت نشت آلاینده‏های نفتی به دریا، تشخیص رفتار آن‏ها بر روی آب و دانستن تأثیر فرآیندهای فیزیکی از قبیل باد و غیره بر نحوۀ پخش این آلاینده‏ها، ما را در امر جمع‏آوری آن‏ها، پاکسازی دریا و اقدامات پیش‏گیرانه کمک می‏کند، در این مطالعه قصد داریم نحوه توزیع این آلودگی‏ها را در شرایط مختلف توسط مدل سه‏بعدی هیدرودینامیکی شبیه‏سازی کنیم. به‏کار‏گیری مدل‏های عددی در مورد پخش آلودگی نفتی به عنوان یک روش مناسب شناخته شده است که همخوانی‏های قابل قبولی از نحوه پخش آلایندهای نفتی را در سطح دریا فراهم می‏کند. به این منظور از مدل کوهرنس که با مدول آلودگی و بیولوژیکی جفت شده و قابلیت حل معادلات انتقال و پخش آلودگی را با به‏کارگیری مختصات سیگما در جهت قائم و مختصات دکارتی در جهت افقی دارد، برای شبیه‏سازی انتقال و پخش آلودگی‏های نفتی استفاده شده است. نتایج مدل نشان می‏دهد که آلودگی نفتی نشت یافته در بخش شمالی خلیج فارس، تحت تأثیر تمامی نیروهای اعمال شده در مدل دارای حرکتی به سمت شمال خلیج فارس و سواحل بوشهر در امتداد سواحل ایرانی بوده و سپس تحت تأثیر جریانات پادساعتگرد آن منطقه قرار گرفته و در امتداد سواحل عربی دارای حرکتی متمایل به بخش جنوب غربی خلیج فارس می‏گردد. نتایج مدل همچنین بیانگر تغییر در نحوه توزیع آلاینده‏ها تحت تأثیر باد و کاهش چشمگیر غلظت آلاینده‏ها در اثر نیروی باد می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inpact of wind transportation and distribution of oil pollution in Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • esmaeil hasanzadeh 1
 • ali rezaee 2
 • ahmad nohegar 3
 • omid hajrasouli 4

چکیده [English]

Oil pollution, is the act of release a hydrocarbon liquid in the sea environment that comes from processes such as, spill through offshore oil fields, accident from tankers and piping. Persian Gulf for having the world's major oil and gas fields exposed to contaminants such as oil pollution and the pollutants those are associated with them. In this study the distribution of pollution in various conditions is simulated by a hydrodynamic 3-d model to determine the behavior of the oil pollutants spill into the sea and the effect of the physical processes such as wind, heat fluxes and wind stress on the distribution of these contaminants. Using numerical model in the case of oil pollution is known as a good way to provide reasonable consistent for the distribution of oil pollution. COHERENS model were used to simulate the oil pollution transport and diffusion, which coupled with contaminant and biological modules and has the ability of solving transport equation by use sigma coordinate in the vertical direction and Cartesian coordinate in horizontal. Model results show that oil spill in the northern Persian Gulf moves towards the northern Persian Gulf and Bushehr coast along the Iranian coast and then due to counterclockwise currents of that region moves toward southwest of gulf along the Arabian coast under all forces. The model results also indicate change in how the distribution of pollutant and major decrease of pollutant concentration under the effect of wind.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COHERENS
 • Persian Gulf
 • numerical simulation
 • Oil Pollution
 • wind
 1.  

  1. Ahmad, F. and Sultan, S. A. R., Annual mean surface heat fluxes in the Arabian Gulf and the net heat transport through the Strait of Hormuz, Atmos Ocean, 1990, 29, 54-61.
  2. Clem, T., Oceanographic Effects On Maritime Threats: Mines and Oil Spills in the Strait of Hormuz, Lieutenant, United States Navy B. A., University of Texas at Austin, thesis, 2007.
  3. Elhakeem, A. A., Modeling the oil spill in marine environments: a riskassessment in association with coastal desalination plants in the UAE, Master Thesis, Environmental Science Master Program, United Arab EmiratesUniversity, 2005.
  4. Hunter, J. R., "Aspects of the dynamics of the residual circulation of the Persian Gulf," Coastal Oceanography, Plenum, New York, 1983, 31-42.
  5. James, I.D., Modeling pollution dispersion, the ecosystem and water quality in coastal waters: a review Environmental Modeling and Software, 2002, 17, 363-385.
  6. Luyten, P. J., Jones, J. E., Proctor, R., Tabor, A., Tett, P. and Wild-Allen, K., September 1999, COHERENS, User Documentation.
  7. Reynolds, R. M., Physical Oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman-Results from the Mt Mitchell Expedition, Marine Pollution Bulletin,1993, 27, 35-59.
  8. UNEP, Overview on Land-based Sources and Activities Affecting the Marine Environment in the ROPME Sea Area, UNEP/GPA Coordination Office and ROPME, 1999, 127.