مقاله پژوهشی گرد و غبار
شناسایی مسیرهای عبور گرد و خاک جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: گرد و خاک 30 خرداد 1391)

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.65934

چکیده
  پدیده گرد و خاک از فرآیندهای طبیعی مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است که سالانه آسیب های زیادی را به بخش‌های مختلف وارد می‌سازد. جنوب غرب ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان به طور مکرر در معرض این پدیده قرار می‌گیرد. در این تحقیق به منظور تعیین مسیر گرد و خاک، یکی از رویدادهای با غلظت بالای گرد و خاک (رویداد30 خرداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
ارزیابی روش های درون‌یابی بارش سالانه و فصلی در دشت مشهد

سعید صبوری نوقابی؛ سعید گلیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ ارنستو لوپز بائزا

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 11-20

چکیده
  برآورد تغییرات مکانی عوامل هواشناسی در بسیاری از مطالعات هواشناسی و منابع آب اجتناب‌ناپذیر است. بارندگی یکی از مهم‌ترین اجزای گردش آب در طبیعت است و توزیع مکانی آن نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارد. در بررسی توزیع مکانی بارش، انتخاب روش درون‌یابی یکی از چالش‌های اصلی است. هدف این تحقیق تعیین بهترین روش درون‌یابی بارش در دشت مشهد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی کشاورزی
بررسی عملکرد الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی مقادیر تبخیر روزانه

بابک محمدی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 21-34

چکیده
  شبیه سازی فرایند تبخیر امری بسیار مهم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب می باشد و به دلیل پیچیدگی فرایند تبخیر، تعیین دقیق این پارامترهای آن مستلزم استفاده از روشهای دقیقی است که با دقت قابل قبولی بتواند این فرایند را شبیه سازی کند. با استفاده از روش هیبریدی شبیه سازی و بهینه سازی می‌توان فرایند تبخیر را با دقت بالایی شبیه سازی کرد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
پایش و تحلیل رخداد مه به کمک داده های زمینی و سنجش از دور مطالعه موردی 4 فروردین 1396

سحر تاج بخش؛ مهدی رهنما

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 35-44

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه، پایش و شناسایی علت رخداد مه در جاده های کشور که دسترسی به ایستگاه های دیدبانی وجود ندارد، انجام شده است. به همین منظور،مطالعه موردی 4 فروردین 1394 جاده مشهد –باغچه که رخداد مه منجر به تصادف بیش از یکصد خودرو ، کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن بیش از 60 نفر انجامید، در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم وجود ابزراهای دیدبانی ...  بیشتر

مقاله ترویجی فناوریهای نوین
ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 45-58

چکیده
  امروزه با توجه به کاهش منابع آب و بحران آبی موجود توجه به مدیریت صحیح یکپارچه منابع آب امری مهم و ضروری می باشد. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه آگاهی از میزان بارش، رواناب و روند تغییرات آن در محدوده حوضه‌های آبریز است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب در استان قزوین با استفاده از مدل GLDAS و داده‌های اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آلودگی هوا
مدل سازی تاثیر ارتفاع دالان خیابانی بر انتشار NOx در یک زیرگذر شهری

الهام اسراری؛ مسعود فرجی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 59-66

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.66750

چکیده
  گاز NOx در زیرگذر‌های شهری که عمدتا محیط های بسته‌ای هستند، جزو آلاینده های مهم به شمار می‌رود. در این تحقیق، انتشار آلاینده NOx در زیرگذر زند شهر شیراز بوسیله نرم افزار AERMOD مدل سازی گردید. همچنین تاثیر ارتفاع خیابان برغلظت آلاینده در زیرگذر زند و دالان خیابانی بالای آن بوسیله نرم افزار COMSOLمدل‌سازی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی
مطالعه موردی پهنه بندی بارش ( ماهانه ،فصلی ، سالانه) و مقایسه برخی روش های درون یابی بارش روی ایران

محمد امینی؛ اکرم هدایتی؛ مجید آزادی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، صفحه 67-74

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.67041

چکیده
  بارش یکی از عناصر مهم اقلیمی است که از پیچیدگی های خاصی برخورداراست. از آن جا که تغییرات مکانی و زمانی این عنصر مهم اقلیمی بسیار با اهمیت است تقاضا برای تهیه اطلس های اقلیمی و بلند مدت آن اهمیت چشمگیری پیدا می کند. آگاهی از مقادیر این کمیت در کلیه مناطق کشور ، ضرورت انجام فرآیند درون یابی را برای نقاط بدون داده (ایستگاه ) آشکار می سازد. ...  بیشتر