دوره و شماره: دوره 42، 100-101، فروردین 1397، صفحه 1-101 
ارزیابی روش های درون‌یابی بارش سالانه و فصلی در دشت مشهد

صفحه 11-20

سعید صبوری نوقابی؛ سعید گلیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ ارنستو لوپز بائزا


مقاله ترویجی

ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

صفحه 45-58

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی