نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 هیات علمی / پژوهشکده هواشناسی

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه، پایش و شناسایی علت رخداد مه در جاده های کشور که دسترسی به ایستگاه های دیدبانی وجود ندارد، انجام شده است. به همین منظور،مطالعه موردی 4 فروردین 1394 جاده مشهد –باغچه که رخداد مه منجر به تصادف بیش از یکصد خودرو ، کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن بیش از 60 نفر انجامید، در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم وجود ابزراهای دیدبانی در جاده مذکور، استفاده از تصاویر دریافتی از ماهواره MSG در ساعات رخداد مه به منظور پایش پدیده، بررسی و تحلیل مهمترین فراسنج های جوی مرتبط با مه شامل دما، باد، فشار، دمای نقطه شبنم، ابرپایین در سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل متر، دما، رطوبت نسبی و سرعت حرکت قائم هوا در تراز های 850 و 700 میلی بار انجام شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که حداکثر 15 دقیقه پس از رخداد پدیده پایش تصاویر ماهواره ای امکان پذیر می باشد که در این صورت این اطلاعات برای پیش بینی های بسیار کوتاه مدت، ابزار مناسبی بشمار می آید. موقعیت جغرافیایی منطقه همراه با وزش باد کوهدشت منجر به رخداد پدیده مه در این منطقه شده است که با وجود کاهش فشار ، پایداری ستون هوا تقویت شده به گونه ای که سرعت های قائم جریان های بالا سو رانشان نمی دهند. همچنین کمبود دمای نقطه شبنم در سطح زمین حدودC° 4 می باشد. همچنین نقش دیدبانی های ماهواره ای در پیش بینی های بسیار کوتاه مدت مخاطرات وضع هوا از جمله رخداد مه، انکار اپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monitoring and analyzing foggy events using ground and remote sensing data Case Study April 4, 1396

نویسندگان [English]

  • Sahar Tajbakhsh 1
  • Mehdi Rahnama 2

2 Faculty member / ASMERC

چکیده [English]

This article is intended to monitor and identify the cause of the fog occurrence on the roads of the Iran that don’t have access to meteorological observation stations. For this purpose, the case study of Mashhad-Baghcheh Road, April 4, 2017, has been considered, leading to an accident of more than one hundred cars, killing one and injuring 60 people. Due to the lack of observation stations on roads, it is used the MSG satellite images during the meteorological events to monitor the phenomenon and analyzed the most important atmospheric parameters including temperature, wind, pressure, dew point temperature, low clouds and also short wave and long wave radiations on the surface level. Also, geopotential height, temperature, relative humidity and vertical velocity were measured at 850 and 700 mb levels to find the low level atmospheric circulations. The results of this study indicate that a 15 minutes after the occurrence of the phenomenon, the monitoring MSG satellite imagery is available which is a very suitable tool for very short-term forecasts. The geographical location of the area as well as blowing KATA wind has led to the fog occurrence in this region, which despite the pressure decrease, the stability of the air column has been strengthened so that vertical velocities do not exceed the high currents. Dew point deficit is also about 4 ° C at the Earth's surface. It seems that the role of satellite observations in the very short term forecasts of weather conditions, including the May incident, is denied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MSG Satellite
  • Weather Station
  • KATA Wind
  • Synoptic Analysis
  1.