آب و هوا
پیش‌بینی میانگین دمای بیشینه ماهانه با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهر قزوین)

مریم کریمی‌خواجه‌غیاثی؛ علیرضا علی نژاد

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.120806.1081

چکیده
  چکیده تئوری سیستم خاکستری در مواردی به کار گرفته می شود که اطلاعات کافی از جامعه مورد مطالعه در دست نیست. مدل پیش بینی خاکستری برای رشته‌ای از اطلاعات با تنوع معین و ثابت مناسب است. مدل خاکستری می تواند با اعمال یکسری محاسبات اضافی سبب بهبود عملکرد پیش‌بینی در مواردی شود که اطلاعات چندانی از سیستم مورد مطالعه در دست نیست. با استفاده ...  بیشتر

هواشناسی
روز جهانی هواشناسی
دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، ، صفحه 3-4

چکیده
  روز بیست و سوم مارس 1962 سوم فروردین ماه  1341 دوازده سال از تأسیس هواشناسی میگذرد و ایران نیز در سی ام اکتبر 1959 یعنوان یکصدوسومین عضو سازمان هواشناسی جهانی بعضویت سازمان هواشناسی جهانی درآمد. اینک که ازطرف آن سازمان روز 23 مارس 1962 بعنوان سالروز بجهانیان اعلام گردیده است نشریه ماهانه هواشناسی ایران نیز شماره مخصوصی انتشار میدهد که ازنظر ...  بیشتر

هواشناسی
تاریخچه هواشناسی
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 3-5

چکیده
  اولین کنگره روسای هواشناسی کشورها در سال 1879بوجود آمد .از این تاریخ تا هفتاد سال بعد تشکیلات هواشناسی در کشورها با وضع منظامی پیشرفت نمود وخصوصا هواشناسی هواپیمائی و هواشناسی کشاورزی ترقیات قابل ملاحطه نمود .  بیشتر