طرح احراز هویت ایمن مبتنی بر بلاکچین در سیستم‌های هواشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نداریم

2 کارمند

10.30467/nivar.2023.415722.1260

چکیده

امنیت ارتباطات بین دستگاه‌های اینترنت اشیا یک نگرانی بزرگ در این زمینه است و با افزایش تعداد دستگاه‌ها و کاربران، معماری فعلی و پروتکل‌های ارتباطی نمی‌توانند به نیازهای سیستم مانند احراز هویت، مجوز دسترسی پاسخ کافی بدهند. یکی از راه حل های مهم این مسئله استفاده از شبکه‌های توزیع شده و غیرمتمرکز مانند بلاکچین است. تاکنون پروتکلهای احراز هویت و توافق کلید مختلفی مبتنی بر بلاکچین در اینترنت اشیا و سایر محیط ها مشابه ارائه شده است با این حال طرح احراز هویت امنی برای سیستم‌های هواشناسی پیشنهاد نشده است .در این مقاله، ما طرح احراز هویت ایمن مبتنی بر شبکه بلاکچین را برای سیستم‌های هواشناسی پیشنهاد میدهیم که در برابر حملات مختلف مقاوم است.. امنیت طرح پیشنهادی در مقابل حملات به صورت رسمی و غیر رسمی، مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل امنیتی نشان می‌دهد که امنیت طرح پیشنهادی در مقابل حملات اکتیو و پسیو مقاوم است. در ادامه طرح پیشنهادی از نظر هزینه‌های پردازشی مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج ارزیابی طرح پیشنهادی نشان می‌دهد طرح پیشنهادی نسبت به طرح‌های مشابه به دلیل تمرکز روی امنیت هزینه پردازشی رو به افزایش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

BSAMS: Blockchain-Based Secure Authentication Scheme in Meteorological Systems

نویسندگان [English]

  • Yashar Salami 1
  • seyedreza hosseini 2
1 نداریم
2 کارمند
چکیده [English]

The security of communication between Internet of Things devices is a big concern in this field, and with the increase in the number of devices and users, the current architecture and communication protocols cannot adequately respond to the system's needs, such as authentication and access authorization. One of the important solutions to this problem is using distributed and decentralized networks such as blockchain. So far, various blockchain-based authentication and key agreement protocols have been presented in the Internet of Things and similar environments. However, a secure authentication scheme has not been proposed for meteorological systems.
This paper proposes a secure authentication scheme based on the blockchain network for meteorological systems resistant to various attacks. The Security of the proposed project against formal and informal attacks is evaluated, and the analysis results show that Securityrity of the proposed scheme resists active and passive attacks. In the following, the proposed scheme is evaluated in terms of computational costs, and the evaluation results show that the proposed scheme is increasing compared to similar schemes due to the focus on computational security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Meteorological
  • Security
  • Authentication
  • Access control