بهره وری تبادل کلید همزمان- استخراج رمزنگاری از کلید عمومی در تخلیه ایمن مبتنی بر فدراسیون مه-ابر برای سیستم های رصد ایستگاه های هواشناسی خودکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 1گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.30467/nivar.2023.416270.1261

چکیده

باتوجه به اینکه در سیستم های ایستگاه هواشناسی خودکار اطلاعات خام توسط حس‌گرها توسط AWS ها جمع آوری می‌شود و خود این حسگرها قابلیت پردازش داده‌های خام را ندارند و برای پردازش ، داده‌ها را به سمت CPS در یک ناامن ارسال می‌شود با توجه به اینکه داده‌های خام در شبکه بیسیم ارسال می‌شود و هیچ نوع عملیات رمزنگاری و تبادل کلید بین طرفین ارتباط انجام نشده است هر لحظه این امکان وجود دارد که یک شخص ثالث با هویت حمله کنند بین AWS و CPS قرار گیرد و داده‌های ارسالی را شنود یا دست‌کاری شود. ما در این مقاله با ترکیب سیستم رمزنگاری الجمال و الگوریتم تبادل کلید دیفی هلمن یک روش رمزنگاری جدید ارائه کرده‌ایم که برخلاف روش موجود قابلیت تبادل کلید برای فرستنده و گیرنده از کلید عمومی مهیا می‌کند به‌گونه‌ای که دیگر نیاز نیست برای رمزنگاری و تبادل کلید از دو الگوریتم متفاوت استفاده شود. نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی در برابر حمله جستجوی فراگیر نشان میدهد که روش پیشنهادی در سناریو اول به به روش نرمال 0.030141 ودر روش موازی 1.241097 ثانیه و در سناریو دوم به روش نرمال 5.112216 و در روش موازی 6.724856 ثانیه بیشتر در مقابل روش الجمل در برابر حمله جستوجوی فراگیر مقاومت میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Simultaneous key Exchange-Cryptography Extraction from Public key in Fog-Cloud Federation-based Secure Offloading for Automatic Weather Stations Observing Systems

نویسندگان [English]

 • Yashar Salami 1
 • vahid khajehvand 2
 • Esmaeil Zeinali 1
1 Department of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Considering that in automatic weather station systems, raw data is collected by sensors by AWSs, and these sensors themselves cannot process raw data. The data is sent to the CPS unsafely for processing, considering that the raw data in the wireless network is sent. No encryption operation or key exchange has been performed between the communication parties. At any moment, there is a possibility that a third party with an identity attack can be placed between AWS and CPS and listen to or manipulate the data sent. In this article, we have presented a new encryption method by combining the Jamal encryption system and the Diffie-Hellman key exchange algorithm, which, unlike the existing method, provides the ability to exchange keys for the sender and receiver from the public key so that there is no longer a need for encryption and key exchange from two algorithms. Be used differently. The simulation results of the proposed method against pervasive search attack show that the proposed method in the first scenario is 0.030141 seconds in the normal way and 1.241097 seconds in the parallel mode, and in the second scenario is, 5.112216 seconds in the normal manner and 6.724856 seconds in the parallel process compared to the ElGamal process against the attack. Comprehensive search resists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cryptography
 • key exchange
 • Meteorology
 • Cloud
دوره 47، 120-121 - شماره پیاپی 120
فروردین 1402
صفحه 153-165
 • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1402