مقاله ترویجی هواشناسی
بررسی تغییرات مقادیر حدی بارش در ایران

فاطمه رحیم زاده

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 7-20

چکیده
    تغییر در بارش‌های حدی و سنگین و افزایش فراوانی رویدادهای حدی مرتبط با آن مانند سیل و خشکسالی از جمله نتایج گرمایش جهانی است. بر طبق گزارش اخیر برنامه محیطی سازمان ملل، فراوانی وقوع سیل و دیگر وقایع حدی اقلیمی هر ساله دو برابر می‌شود و خسارات ناشی از آن در سطح جهان سالیانه 150 میلیون دلار افزایش می‌یابد. این اثرات باعث بروز تغییرات ...  بیشتر

مقاله ترویجی اقلیم شناسی
نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

احمد عسگری؛ محمود سمیعی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 21-41

چکیده
  زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی‌های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال‌های اخیر ارایه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. الگوریتم‌های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق‌ترین روابط شناخته شده‌اند. الگوریتم ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی
مقایسه نتایج دو مدل منطقه محدود Eta و MM5 دریک مطالعه موردی بر روی ایران

فاطمه صحرائیان؛ مجید آزادی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 43-58

چکیده
    در این مقاله نتایج مقدماتی شبیه سازی عددی یک سامانه جوی بر روی ایران با استفاده از مدل میان مقیاس Eta ارایه و با نتایج بدست آمده از مدل MM5 مقایسه می‌شود. شایان ذکر است که مقایسه صورت گرفته همه جانبه و جامع نبوده و به هیچ وجه بیانگر نقاط قدرت و یا ضعف هیچ یک از دو مدل مذکور نمی باشد. آزمایش طراحی شده صرفاً به منظور دیدن سازگاری خروجی‌های ...  بیشتر

مقاله ترویجی پیش بینی کوتاه مدت
کاربست روش پیش یابی کامل در پیش بینی دمای کمینه و بیشینه

مژده پدرام؛ پروین عربلی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 59-72

چکیده
  پس‌پردازش برون‌داد خام مدل‌های مورد استفاده در پیش‌بینی عددی وضع هوا از گام‌های اصلی و ضروری این نوع فرآیند پیش‌بینی است. در مراکز هواشناسی پیشرفته جهان برای پس‌پردازش برون‌داد مدل‌های عددی، روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند که غالباً بر پایه تحلیل‌ها و محاسبات آماری استوارند. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله ابتدا روش‌های ...  بیشتر

مقاله ترویجی خشکسالی
بررسی خشکسالی و روند آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

اکرم هدایتی دزفولی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 73-94

چکیده
  بارش از عوامل مهم جوی است که نقش بسزایی در اقتصاد و زندگی مردم هر منطقه دارد چرا که کمبود آن در تولید بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنعت دخیل بوده و موجب خسارت و نابودی در این بخش‌ها می‌گردد. خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت باری است که خسارت‌های زیادی را باعث می‌شود. استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی کشاورزی
تحلیل بارندگی کرج به منظور تعیین تاریخ کاشت گندم دیم

کیوان نوحی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، صفحه 95-103

چکیده
  دسترسی به گزارشات روزانه بارندگی، امکان تحلیل‌های بسیاری را فراهم می‌آورد که صرفاً با استفاده از جمع‌های ده روزه و یا ماهانه قابل حصول نمی باشد. شروع بارندگی رویدادی است که برای آن در هر سال یک مقدار دیدبانی شده وجود دارد. در این بررسی تاریخ‌های شروع و خاتمه و طول دوره بارندگی با استفاده از داده‌های روزانه بارندگی ایستگاه تحقیقاتی ...  بیشتر