مقاله ترویجی هواشناسی
تاریخچه هواشناسی
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 3-5

چکیده
  اولین کنگره روسای هواشناسی کشورها در سال 1879بوجود آمد .از این تاریخ تا هفتاد سال بعد تشکیلات هواشناسی در کشورها با وضع منظامی پیشرفت نمود وخصوصا هواشناسی هواپیمائی و هواشناسی کشاورزی ترقیات قابل ملاحطه نمود .  بیشتر

مقاله ترویجی
تشکیلات سازمان هواشناسی جهانی
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 6-9

چکیده
  امروز در سازمان هواشناسی جهانی یکصد و چهار کشور نمایندگی دارند. سازمان هواشناسی جهانی بعلت وسعت منطقه کار و اختلاف و تضاد واضح جوی در نقاط مختلفه جهان دنیا را به ۹ ناحیه بترتیب زیر تقسیم نمود تا هر ناحیه بطور جداگانه بامور مربوط بخود رسیدگی نماید: ناحیه ۱- افریقا ناحیه ۲- آسیا » ۳- امریکای جنوبی » - امریکای شمالی و مرکزی » ہ استرالیا  بیشتر

مقاله ترویجی
سازمان هواشناسی جهانی در حال حاضر
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 10-17

چکیده
  زمینه و اساس کار هواشناسی بین المللی را یا سیستم دیده بانی متحدالشکل و عمومی تشکیل می هد . برای اینکه دیده بانی های هواشناسی که در یک زمان واحد در سراسر دنیا انجام میگردد برای تشکیلات مختلفه که در سراسر دنیا پراکنده است قابل استفاده باشد بایستی نوع دیده بانی در تمام دنیا یکنواخت و یکسان بوده و صورت مخابره اطلاعات نیز یکنوع باشد بنحوی ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی
سازمان هواشناسی جهانی در آینده
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 18-21

چکیده
  آنچه تاحال گفته شد مختصری بود از تشکیلات و مسئولیت سازمان هواشناسی جهانی تا سال ۱۹۹۰ اما پرتاب قمرهای مصنوعی به فضا برای بررسیهای هواشناسی در اوایل سال جاری و استفاده از موشک ها نشان داد که نحوه فعالیت هواشناسی در آینده و مسئولیت سازمان آن با آنچه در گذشته دیدیم تفاوت فاحشی خواهد داشت . برای روشن شدن مطلب به این نکته توجه فرمائید: ازده ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی
سازمان هواشناسی ایران
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 22-26

چکیده
    همانطور که قبلا هم اشاره شد در روز ۳۰ اکتبر سال ۱۹5۹ دولت ایران بعنوان صد و سومین نماینده بعضویت سازمان هواشناسی جهانی در آمد. برای اینکه بدانیم هواشناسی در مملکت ما چگونه پیدا شده و ترقیات آن به چه نحو صورت گرفته است لازم ست چندین سال بعقب بر گردیم، در سالهای جنگ دوم جهانی رفت و آمد هواپیما های خارجی موجب گردید که یک واحد کوچک هواشناسی ...  بیشتر

مقاله ترویجی
اخبار ماه
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، صفحه 31-32

چکیده
  از طرف مدیر کلی هواشناسی اقای محمد جعفر اکتفائی بریاست ایستگاه هواشناسی شیراز و آقای حسن مولوی نژاد بریاست ایستگاه هوا - شناسی تبریز و آقای محسن شمس حسینی بریاست ایستگاه هواشناسی مشهد منصوب شدند    بیشتر