تشکیلات سازمان هواشناسی جهانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

امروز در سازمان هواشناسی جهانی یکصد و چهار کشور نمایندگی دارند.
سازمان هواشناسی جهانی بعلت وسعت منطقه کار و اختلاف و تضاد واضح جوی در نقاط مختلفه جهان دنیا را به ۹ ناحیه بترتیب زیر تقسیم نمود تا هر ناحیه بطور جداگانه بامور مربوط بخود رسیدگی نماید: ناحیه ۱- افریقا ناحیه ۲- آسیا » ۳- امریکای جنوبی » - امریکای شمالی و مرکزی » ہ استرالیا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization of the World Meteorological

دوره 1، شماره 12 - شماره پیاپی 12
این شماره مربوط به سال 1961 میلادی می باشد
اسفند 1339
صفحه 6-9
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 02 بهمن 1396