موضوعات = مخاطرات جوی و هشدار
تعداد مقالات: 6
1. بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 72-87

10.30467/nivar.2019.90510

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


2. ارتباط دمای سطح آب دریا ها با بارش‌های سیل‌آسا در غرب ایران (مطالعه موردی :آوریل 2016)

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-74

10.30467/nivar.2016.40808

سحر تاجبخش؛ پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر


3. بررسی برخی شرایط همدیدی هنگام وقوع پدیده گردوغبار30 ژوئن 2008 در نیمه غربی کشور

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-13

10.30467/nivar.2016.40760

مجتبی میهن پرست؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکواتی


6. مقایسه تطبیقی سه شاخص خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران

دوره 32، 66-67، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-74

اکرم هدایتی دزفولی؛ عبدالله صداقت کردار