اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 79-84

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.106893

چکیده
  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که تاثیرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر سلامت و رفاه بشر دارد و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. انسو (نوسان جنوبی- ال نینو) به عنوان یکی از بارزترین و قابل ملاحظه‌ترین علل تغییرپذیری سال به سال اقلیم در مقیاس جهانی شناخته شده است. انسو هم در منطقه اقیانوس ...  بیشتر

هواشناسی
بررسی تغییرات مقادیر حدی بارش در ایران

فاطمه رحیم زاده

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 7-20

چکیده
    تغییر در بارش‌های حدی و سنگین و افزایش فراوانی رویدادهای حدی مرتبط با آن مانند سیل و خشکسالی از جمله نتایج گرمایش جهانی است. بر طبق گزارش اخیر برنامه محیطی سازمان ملل، فراوانی وقوع سیل و دیگر وقایع حدی اقلیمی هر ساله دو برابر می‌شود و خسارات ناشی از آن در سطح جهان سالیانه 150 میلیون دلار افزایش می‌یابد. این اثرات باعث بروز تغییرات ...  بیشتر