دوره و شماره: دوره 35، 73-72 - شماره پیاپی 73، بهار و تابستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

صفحه 3-14

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی


4. الگوی جریان‌های جزر و مدی در بندر کنگان

صفحه 33-44

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ فرناز اسدی


5. تأثیر باد بر انتقال و پخش آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

صفحه 45-54

اسماعیل حسن‏ زاده؛ علی رضایی لطیفی؛ احمد نوحه‏ گر؛ امید حاج‏ رسولی ها


6. شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی


7. بررسی نوسانات ازن سطحی در شهر اصفهان

صفحه 67-74

ویکتوریا عزتیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی