بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

2 دانشیار، عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در ماه مارس 2019 در اثر عبور متوالی چند سامانه بارشی قوی از ایران، طغیان رودخانه‌ها، سیلاب و آبگرفتگی شدیدی در مناطق مختلف کشور ایجاد شد که در طول دوره آماری ایستگاه‌های هواشناسی کم سابقه بود. در این مطالعه سه سامانه هواشناسی که در اثر فعالیت بارشی آنها، خسارات فراوانی در مناطق مختلفی از استانهای گلستان، لرستان، فارس و خوزستان وارد شد، از دیدگاه همدیدی بطور کوتاه بررسی شد.
نتایج آماری نشان داد که بیشترین بارش روزانه ایستگاه‌های گرگان و پلدختر در ماه مارس از نوع بارشهای حدی با دوره برگشت به ترتیب 500 و 29 سال است ولی بیشترین بارش روزانه ایستگاه شیراز در مارس 2019 دوره برگشتی کمتر از 2 سال دارد. از بررسی اقلیمی کمیتهای هواشناسی دیده شد که در روی ایران ناهنجاری فشار سطح متوسط دریا و ارتفاع تراز میانی در مارس 2019 نسبت به میانگین سی ساله این کمیتها منفی و در روی اروپا مثبت بود که معرف افزایش فراوانی تشکیل سامانه‌های بارشی در جنوبغرب دریای مدیترانه و نیز افزایش فراوانی عبور این سامانه‌ها از روی ایران می‌باشد. نتایج بررسی همدیدی نیز نشان داد که حرکت بالاسوی شدید همراه با نم نسبی مناسب شرایط مساعدی برای بارشهای همرفتی متوسط و شدید در استانهای گلستان و لرستان فراهم کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Case Study of Flood Rainfall in March 2019

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Abbas Ranjbar 2
1 Member of the faculty of the Meteorological Institute
2 Associate Professor, Faculty Member and Chief of the Meteorological Institute
چکیده [English]

In March 2019, passing frequently baroclinic waves over many parts of the country caused severe rainfall, resulting in flooding of rivers and extensive waterlogging in some of these areas. The incidence of these heavy and extensive rainfalls has been rare during the statistical period.
In this study, three atmospheric systems resulted in severe rainfall in Golestan, Lorestan, Fars and Khuzestan provinces, which caused a great deal of damage to some part of these provinces, from the statistical an synoptically approaches has been investigated.
The statistical results showed that the highest daily precipitation in March 2019 at Gorgan and Poldokhtar stations were extreme precipitation with a return period of 500 and 29 years respectively, but at Shiraz Station return period is less than 2 years.
The climatological study showed that the abnormality in mean sea level pressure and geopotential height at level of 500 hPa, in March 2019 were negative over Iran and positive over Europe. This indicates an increase in cyclone formation in the southwest of the Mediterranean Sea and increase in the frequency of passage of these systems from Iran.
The results of the synoptic survey showed that the high ascending motions with adequate moisture feed have created favorable conditions for occurrence of moderate and severe convective precipitation in Golestan and Lorestan provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy rainfall
  • Flood
  • Gorgan
  • Shiraz
  • Poldokhtar
ندارد
ندارد