بررسی گسیل گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی / پژوهشکده هواشناسی

2 پژوهشکده هواشناسی

3  شیمی جو و آلودگی هوا

4 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

10.30467/nivar.2023.395670.1246

چکیده

مواجهه با پدید گردوخاک در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی در مناطق مختلف جهان تبدیل شده و مطالعات زیادی در ارتباط با شناسایی چشمه‌های گردوخاک و مناطق تحت تأثیر آن‌ها و نیز راه‌های مقابله با آن صورت گرفته است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند گردوخاک جهانی، متأثر از پدیده گردوخاک است و استان‌های مختلف آن در فصول متفاوت درگیر این پدیده می‌شوند. استان هرمزگان واقع در سواحل شمالی خلیج فارس، با توجه به الگوهای جوی، تحت تأثیر رخدادهای گردوخاک قرار می‌گیرد. در این مقاله با استفاده از داده‌های مختلف دیدبانی، محصولات سنجش‌ازدور و مدل‌سازی عددی، چشمه‌های گردوخاک در استان هرمزگان شناسایی و مناطق تحت‌ تأثیر آن‌ها مشخص شده است. نتایج نشان داد چشمه‌های گردوخاک با فعالیت شدید در جنوب‌شرقی شهرستان جاسک، مرز شهرستان‌های بندرعباس و خمیر و همچنین شرق بندر لنگه قرار دارند. بیشترین میزان شار قائم گردوخاک نیز مربوط به جاسک، جنوب بندرعباس، بندر خمیر و شرق بندر لنگه است که بیشترین پتانسیل غبارخیزی با تندی باد 20 متر بر ثانیه و رطوبت 5% را نیز شامل می‌شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of dust emission caused by wind erosion in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • mehdi rahnama 1
  • sara karami 3
  • abbas ranjbar 2
  • Noushin Khoddam 4
1 Research Institute of Meteorology and Atmospheric Science, Tehran, Iran
3 Research Institute of Meteorology and Atmospheric Science, Tehran, Iran
4 کارشناس پژوهشی
چکیده [English]

In recent years, dealing with the phenomenon of dust has become one of the most important environmental challenges in different regions of the world, and many studies have been conducted in connection with the identification of sources of dust and the areas affected by them, as well as ways to deal with it. Iran, as one of the countries located in the global dust belt, is affected by the dust phenomenon, and its different provinces are involved in this phenomenon in different seasons. Hormozgan province, located on the northern shores of the Persian Gulf, is affected by dust events due to weather patterns. In this article, using different observational data, remote sensing products and numerical modeling, dust springs in Hormozgan province have been identified and the areas affected by them have been identified. The results showed that dust springs with intense activity are located in the southeast of Jask city, the border of Bandar Abbas and Khmer cities, and also east of Bandar Lange. The highest amount of vertical dust flux is related to Jask, south of Bandar Abbas, Bandar Khem and east of Bandar Lange, which also include the highest potential of dust with wind speed of 20 meters per second and humidity of 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust
  • wind erosion
  • remote sensing
  • Hormozgan province
  • vertical dust flux