نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده اقلیم شناسی

2 استادیار/گروه پژوهشی مدل‌سازی و پیش‌آگاهی اقلیمی، پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد

10.30467/nivar.2022.360864.1225

چکیده

دریای عرب یکی از پهنه‌های آبی برتردد دریایی در جهان محسوب می‌شود که همواره از لحاظ مقابله با خواص اقیانوس شناسی دارای اهمیت بالایی است. تغییر دمای سطح دریا ( SST) و افزایش سطح آب دریا ( SLR) بر همه اشکال زندگی در نواحی مجاور این دریا از جمله سواحل دریای عمان و خلیج فارس تاثیرگذار است. به همین دلیل درک تغییرات این مشخصه در دریای عرب بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش، چشم اندازی از تغییرات دمای سطح آب دریای عربی و خلیج فارس و همچنین تغییرات پیش‌نگری شده در سطح آب دریا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان که مجموعا دریای پارس نامیده می شده بر اساس برونداد مدل‌های سری CMIP6 برای دوره 2040-2021 ارایه شده است. نتایج نشان داد تحت جدیدترین سناریوهای SSPs، در چهار ماه مستعد چرخندزایی در دریای عرب، SST افزایش خواهد یافت. بیشترین افزایش SST تحت چهار سناریوی مورد بررسی برای خلیج فارس و دریای عمان بدست آمد. افزایش سطح دریا طی دوره 2041-2021، دامنه‌ای از 09/0 تا 1/0 متر برآورد شده است. برای دوره 2061-2040 این افزایش دو برابر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Projections of the sea level rise and sea surface temperature of Pars Sea region under SSPs scenarios

نویسندگان [English]

  • mansuoreh kohi 1
  • Iman Babaeian 2

1 cri

2 Climate modeling research group, Climatology Research Institute(CRI)

چکیده [English]

The Arabian Sea is a region of the northern Indian Ocean. The Arabian Sea's surface area is about 3,862,000 km2. The maximum width of the sea is approximately 2,400 km, and its maximum depth is 4,652 meters. The biggest river flowing into the sea is the Indus River. The Persian Gulf is a semi-enclosed epicontinental water body that is located at the northwestern corner of the Indian Ocean. The basin is connected to the Arabian Sea and the Gulf of Oman via the Strait of Hormuz. These water bodies were called Pars Sea. Sea surface temperatures of Persian gulf can exceed 35°C in summer ,while in winter the temperature can fall to <10°C. These regions contributes significantly to current climate change, and suffers deeply from the consequences of this phenomenon. Changes in sea surface temperature (SST) and sea level rise (SLR) affect all forms of life. Therefore, this research aims to project the sea temperature changes of the Arabian Sea and the Persian Gulf, as well as the changes in the sea level of the Persian Gulf and the Oman Sea, based on the output of the CMIP6 under SSPs scenarios for the period 2021-2040.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pars Sea
  • Climate Change
  • CMIP6
  • SST
  • SRL