نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس مرکز تحقیقات هواشناسی اصفهان

2 معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

3 کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی اصفهان

4 کارشناس هواشناسی اصفهان

10.30467/nivar.2022.337120.1217

چکیده

چکیده

یکی از تبعات تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و به تبع آن تخریب سرزمین یا بیابان‌زایی، افزایش فرسایش بادی و وقوع طوفان‌های گرد و غبار می‌باشد. هرچند با اجرای عملیات بیابان زدایی، سعی در کنترل اثرات مخرب طوفان‌های گرد و غبار می‌شود ولی شناسایی علل وقوع فرسایش، پراکنش زمانی طوفان‌ها و جانمایی پهنه‌های شروع طوفان‌ها، می‌تواند در اثربخشی پروژه‌ها و کاهش خسارات ناشی از بروز طوفان‌ها موثر باشد. در همین راستا، این پژوهش با هدف شناخت عوامل جوی موثر در فعالیت کانون‌های گرد و غبار با منشا داخلی استان اصفهان انجام شد. با علم بر وجود کانون‌های داخلی و محل آنها ، تاریخ وقوع گرد و غبارهای محلی، شدید و کوتاه مدت در محل کانون‌ها، مورد بررسی همدیدی -دینامیکی وترمودینامیکی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شرایط همرفتی در این موارد نقش به سزایی داشته وتشخیص وقوع خیزش چنین گرد و غبارهای داخلی با توجه به بازه زمانی وقوع و محلی بودن، نیاز به اطلاعات ترمودینامیکی به ویژه شاخص‌های cin, cape, TT, ki, ko, li و ابزاری مانند نمودار اسکیوتی دارد .همچنین با توجه به مقیاس این پدیده‌ها، نقشه‌های همدیدی کمک زیادی نمی‌کند و خروجی مدل‌های خرد مقیاس از جمله wrf ، تصاویر ماهواره و در صورت دسترسی رادار مورد نیاز است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synoptic-thermodynamic investigation of the dust phenomenon in Isfahan province (case study)

نویسندگان [English]

  • Leila Amini 1
  • Hosseinali Narimani 2
  • mina motamedi 3
  • Akram Parandeh Khozani 4

1 Head of Isfahan Meteorological Research Center

2 Technical Deputy of Natural Resources and watershed management of Isfahan province

3 Research Expert at Isfahan Meteorological Office

4 Meteorological expert in Isfahan

چکیده [English]

Abstract
One of the results of climate change is the lack of fresh water and as a result land destruction or desertification, increase in wind erosion and the occurrence of dust storms. Although by implementing desertification operations, an attempt is made to control the destructive effects of dust storms, but identifying the causes of erosion, the temporal distribution of storms, and the location of the start zones of storms can be effective in the effectiveness of projects and reducing damages caused by storms. In this regard, this research was conducted with the aim of knowing the effective atmospheric factors in the activity of dust centers with domestic origin in Isfahan province. Knowing the existence of internal focuses and their location, the date of occurrence of local, intense and short-term dusts at the focal point was investigated. The results showed that convective conditions played a significant role in these cases and the occurrence of such internal dusts due to the timeframe of occurrence and locality requires thermodynamic information, especially cin, cape, TT, ki, ko, li and tools such as Skewet diagram. Also, due to the scale of these phenomena, companion maps do not help much and output of microscale models such as wrf, satellite imagery and if radar access is required

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internal foci
  • dust
  • Isfahan province
  • Synoptic
  • Thermodynamics