نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30467/nivar.2022.273051.1181

چکیده

اجرای توسعه پایدار مناطق نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بر اساس استعدادها و محدودیت‌های منابع است و اقلیم هر منطقه از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توان توسعه محل می‌باشد. در این راستا ویژگی‌های اقلیمی و عناصر غالب آن که در پراکندگی و شکل‌گیری پدیده‌های حیاتی (نبات، حیوان، انسان) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای طبیعی-محیطی ارزیابی می‌شوند. چنانچه تضمین توفیق کامل غالب برنامه‌ریزی‌های توسعه کشاورزی، صنعت، پروژه‌های آبیاری، حمل و نقل، بهداشت و غیره هنگامی بدست می‌آید که با شناخت اقلیم و استفاده از پتانسیل‌های گوناگون آن همراه باشد. هدف از انجام این پژوهش طبقه‌بندی اقلیمی استان خوزستان بر اساس روش لیتن‌اسکی می‌باشد. در روش لیتن‌اسکی سه عنصر اولیه دما، بارش و ضریب بری استفاده می‌شود. این روش برای جامعیت طبقه‌بندی از شاخص‌های کمکی استفاده می‌کند که شامل سه شاخص انطباق، تداوم فصل خشک و وضعیت تابش خورشید می‌باشد.
برای محاسبه شاخص داده‌های هواشناسی شامل بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و رطوبت نسبی 13 ایستگاه هواشناسی شامل شهرستان‌های اهواز، ایذه، اندیمشک، ماهشهر، بهبهان، دزفول، آزادگان، رامهرمز، شوشتر، مسجدسلیمان، امیدیه، شادگان و شوش در طی سالهای 1370 تا 1397 جمع‌آوری گردید. برای محاسبه و تحلیل شاخص‌ها از دو نرم‌افزار Excel و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت اقلیمی شهرستانهای خوزستان بر اساس ضریب بری شاخص لیتین اسکی به 4 گروه تفکیک شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Climatic Zoning of Khuzestan province based on Litten ski Method

نویسندگان [English]

  • seyede lale sadatasl 1
  • Gholamreza Yavari 2
  • Farid Ejlali 2

1 PhD student, Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Implementing sustainable development of regions requires careful planning based on talents and resource constraints, and the climate of each region is one of the most important factors determining the development potential of the place. In this regard, climatic characteristics and its dominant elements that play a decisive role in the dispersal and formation of vital phenomena (plants, animals, humans) are considered as one of the most important natural-environmental factors. If the guarantee of complete success of most agricultural development plans, industry, irrigation projects, transportation, health, etc. is achieved when it is accompanied by knowledge of the climate and the use of its various potentials. The purpose of this study is to classify the climate of Khuzestan province based on litany-skiing method. The litany-skiing method uses the three basic elements of temperature, precipitation and coefficient. This method uses auxiliary indicators for comprehensive classification, which include three indicators of compliance, dry season duration and solar radiation status.
To calculate meteorological data index including precipitation, minimum temperature, maximum temperature and relative humidity of 13 meteorological stations including Ahvaz, Izeh, Andimeshk, Mahshahr, Behbahan, Dezful, Azadegan, Ramhormoz, Shushtar, Masjed Soleiman, Omidieh, Shadegan and Shousha during 1991. Collected until 1397. Excel and SPSS software were used to calculate and analyze the indicators. The results showed that the climatic situation of Khuzestan cities was divided into 4 groups based on the coefficient of lithium ski index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate Zoning
  • Khuzestan Province
  • Ski Litner
  • Temperature
  • Precipitation