تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی در شهرستان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران

چکیده

خشکسالی که بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می‌باشد از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی است. در این مطالعه شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی در سطح شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نمایه دهک‌ها، وضعیت بارندگی‌های سالانه به لحاظ ترسالی و خشکسالی مشخص گردید. سپس با استفاده از زنجیره مارکف اقدام به ساخت ماتریس احتمال انتقال و ماتریس ایستای منطقه شد. در مرحله بعد با به کارگیری آزمون دنباله‌ها و تعیین سطح آستانه، شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی در طول دوره مورد مطالعه محاسبه شد و در آخر با ترکیب تکنیک‌های آزمون دنباله‌ها و زنجیره مارکف احتمال رخداد خشکسالی در ده سال آینده پیش بینی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought Analytical and Statistical Prediction in Borujerd

نویسندگان [English]

  • fereydoun radmanesh 1
  • leila godarzi 2
1
2
چکیده [English]

Drought as an integrated part of climate variability may be investigated through many different aspects. In this study severity, duration and frequency of meteorological drought were investigated in Borujerd station. In the first step, annual rainfall status of wet and dry year was determined by using deciles. Then transition probability matrix and equilibrium transition matrix were developed with using of Markov chain. In this next step, using Run theory and based on a selected truncation level, severity, duration and frequency of drought were calculated. Finally, probability of drought for the next 10 years was predicted via combination of Run theory and Markov chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • meteorological drought
  • Run theory
  • Markov chain
  • Borujerd
 
1- یوسفی، نصرت ا...، سهراب حجام.، پرویز ایران نژاد.، (١٣٨٦). برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از زنجیره مارکف و توزیع نرمال (مطالعه موردی قزوین).
2- حجازی زاده، زهرا.، علیرضا شیرخانی.، (١٣٨٢). تحلیل و پیش‌بینی آماری خشکسالی و دوره‌های خشک کوتاه مدت در استان خراسان.
3- فتاحی، ابراهیم.، عبدا... صداقت کردار. تحلیل منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی خشکسالی در ایستگاه‌های برگزیده جنوب غرب ایران.
4- رضیئی،طیب.، علیرضا شکوهی، بهرام ثقفیان.، (۱۳۸۱). پیش بینی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی با استفاده از روش‌های احتمالاتی و سری‌های زمانی در استان سیستان و بلوچستان.
5- علیزاده، امین.، (١٣٨٧)، اصول هیدرولوژی کاربردی، دانشگاه امام رضا، مشهد.