گرد و غبار
شناسایی مسیرهای عبور گرد و خاک جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: گرد و خاک 30 خرداد 1391)

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.65934

چکیده
  پدیده گرد و خاک از فرآیندهای طبیعی مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است که سالانه آسیب های زیادی را به بخش‌های مختلف وارد می‌سازد. جنوب غرب ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان به طور مکرر در معرض این پدیده قرار می‌گیرد. در این تحقیق به منظور تعیین مسیر گرد و خاک، یکی از رویدادهای با غلظت بالای گرد و خاک (رویداد30 خرداد ...  بیشتر

گرد و غبار
تحلیل پارامترهای کیفی شیمیایی رودخانه کارون و تاثیرگرد وخاک خوزستان بر آن

سعید عظیمی؛ مهدی اژدری مقدم؛ سیدآرمان هاشمی منفرد

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 28-35

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.45119

چکیده
  رودخانه کارون اهمیت قابل توجهی در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و حفظ حیات صنعتی استان خوزستان دارد به ‌همین دلیل مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی در مقابل گرد و غبار و تغییرات زیست محیطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق برای اولین بار با بررسی پیوسته پدیده گرد و غبار بر روی رودخانه کارون و همچنین  بررسی تمام شاخص‌های ...  بیشتر

گرد و غبار
بررسی برخی شرایط همدیدی هنگام وقوع پدیده گردوغبار30 ژوئن 2008 در نیمه غربی کشور

مجتبی میهن پرست؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکواتی

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 3-13

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40760

چکیده
  پدیده گردوغبار حاصل از توفان های گردو خاک در سالیان اخیر بعلت تکرار و تشدید آنها در کشورهای همسایه به یک پدیده زیانبخش تقریبا دائمی برای کشور ایران مخصوصا نیمه غربی تبدیل شده است از این رو مطالعه و بررسی این پدیده از جنبه های زیست محیطی، هواشناسی ، منابع آب ، توسعه همگون و ... یک امر ضروری است. در این تحقیق یک مورد خاص از این پدیده که منجر ...  بیشتر