اقلیم شناسی
بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 17-26

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.114727.1076

چکیده
  در عصر حاضر که منابع سوخت‌های فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است که می-تواند بقای بشر را تضمین نماید. در پژوهش حاضر، پتانسیل‌سنجی انرژی باد در ایستگاه‌های همدیدی استان لرستان با استفاده از داده‌های 3 ساعته سمت و سرعت باد طی دوره آماری 1379 تا 1393 بررسی شد. برای برازش ...  بیشتر

ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهناز رستمیان

دوره 40، 92-93 ، فروردین 1395، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.40806

چکیده
  در پژوهش حاضر، امکان‌سنجی انرژی باد در ایستگاه ‌هواشناسی ایلام که دارای داده‌های باد با دوره آماری 24 ساله (2010-1987) بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. این داده‌ها در فواصل زمانی سه ساعته و در ارتفاع 10 متری از سطح زمین اندازه‌گیری شده‌اند. ابتدا داده‌ها در نرم‌افزار اکسل مرتب شدند. برای ...  بیشتر