مطالعه میانگین بلندمدت غلظت کلروفیل و ارتباط آن با تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها روی دریای عمان و خلیج‌فارس (2020-2003)

نوشین خدام؛ سارا عطارچی؛ مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سحر تاج بخش

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 117-125

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146147

چکیده
  غلظت کلروفیل در محیط­های دریایی نشان‌دهنده میزان فیتوپلانکتون و در نهایت تولید زیست‌بوم‌های دریایی است. غلظت کلروفیل ثابت نیست و  به کمیت‌های نظیر دمای سطح دریا[1] و عمق نوری هواویزها[2] بستگی دارد؛ همچنین دارای تغییرات فصلی است و همبستگی بین این عوامل در عمق­های متفاوت، مختلف است. بررسی رابطه بلند مدت بین تغییرات دمای سطح ...  بیشتر

برآورد غلظت آلاینده‌های PM10 وPM2.5 در کلان شهر تهران با استفاده از داده‌های سنجنده مودیس ماهواره‌های آکوا و ترا
دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 57-68

چکیده
  آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زندگی شهری و شهرهای پرجمعیت است. از جمله مسائل مهم برای کاهش و مقابله با این مشکل، برآورد و تخمین میزان آلودگی هواست. از سنجنده‌ها با توجه به نوع کاربرد آن‌ها می‌توان برای این کار استفاده کرد. معمول‌ترین این سنجنده‌ها، سنجنده مودیس می‌باشد که بر روی دو ماهواره ترا و آکوا نصب شده است. سنجنده مودیس ...  بیشتر