نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده هواشناسی

3 دانشیار پژوهشکده هواشناسی

چکیده

با توجه به اهمیت روز افزون آگاهی از وضعیت هواشناسی کلیه مناطق کشور، لزوم انجام فرایند درون‌یابی برای نقاط بدون داده (فاقد ایستگاه) کاملاً آشکار است. در این مقاله ضمن مرور کلیات مفهوم درون‌یابی و بررسی اجمالی مبانی نظری دو روش درون‌یابی، نمونه‌ای از نتایج پهنه‌بندی دماهای کمینه و بیشینه (روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه) روی کشور ارائه می‌شود. همچنین برای مقایسه، آنچه تاکنون و بدون در نظر گرفتنِ اثر ارتفاع در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، به صورت متناظر آورده می‌شود. شایان گفتن است این نتایج حاصل پروژة مطالعاتی کوچکی است که در پژوهشکده هواشناسی انجام شده است. گروه پژوهشگران امید دارند که با اجرای این پروژه گام مفیدی برای بهبود و ارتقای کمّی و کیفی پهنه‌بندی‌های دمایی در سازمان هواشناسی کشور برداشته شده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Maximum and Minimum Daily, Monthly, Seasonal and Annual Surface Temperature over Iran Considering Topography

نویسندگان [English]

  • Saba Ghotbi 1
  • Majid Azadi 3

1 Master of Civil Engineering

3 Ph. D. of Meteorology, Associate Professor of ASMERC

چکیده [English]

Introduction
Considering the industrial development in recent years, the need for climatological atlas and also daily metrological data have increased and has become important economically. Air temperature is of special importance in our understanding of various natural processes in the nature. Moreover, in order to detect the impact of greenhouse gases on climate change and developing ecological models in various regions, much attention have been given to spatial distribution of temperature. Hence, developing and testing accurate interpolation methods for spatial analysis of temperature is this clear especially over data void regions. In order to successfully transfer information from irregularly distributed observing stations to a regular grid, information about physical characteristics of the region have to be taken into account. To reflect spatially complicated climate patterns at regional scales, climatic dependence on topography must be taken into account when developing reliable climate estimates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial distribution
  • Interpolation
  • maximum temperature
  • Minimum Temperature