کلیدواژه‌ها = جبهه‌زایی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی جبهه‌زایی سطوح زبرین از دیدگاه تاوایی پتانسیلی بر روی خاورمیانه و ایران

دوره 32، 64-65، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-75

فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی