کلیدواژه‌ها = تاوایی پتانسیلی تر
تعداد مقالات: 1
1. نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی