کلیدواژه‌ها = تاوایی پتانسیلی
تعداد مقالات: 3
2. نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


3. بررسی جبهه‌زایی سطوح زبرین از دیدگاه تاوایی پتانسیلی بر روی خاورمیانه و ایران

دوره 32، 64-65، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-75

فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی