کلیدواژه‌ها = ضریب طشتک
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-58

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


2. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله