کلیدواژه‌ها = سری زمانی
تعداد مقالات: 4
1. اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-84

10.30467/nivar.2020.106893

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری


2. تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

10.30467/nivar.2015.15685

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق


3. کاربرد روش‌های خودوایازش وهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در اهواز

دوره 37، 81-80، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-22

محسن لوعلیزاده؛ نعمت الله عقبا؛ ، نادر شفی خدایی


4. بررسی تغییرات و مدل‌سازی دما در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-32

آزیتا امیری