مقایسه و تحلیل الگوهای تطابق با بهره‌گیری از شبیه‌سازی با رویکرد ناوبری زیر سطحی بر اساس نقشه‌های مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

;کارشناس ارشد ژیوفیزیک مرکز توسعه فناوری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

10.30467/nivar.2023.417637.1268

چکیده

امروزه استفاده همه‌گیر از تجهیزات ماهواره‌ای به منظور تعیین موقعیت اشیاء یا اشخاص، به صورت تجاری و رایج انجام میشود. با توجه به اینکه اساس تجهیزات ماهواره‌ای، غیربومی و در اختیار کشورهای بیگانه است، در مواقع بحرانی از قبیل تنشهای سیاسی و یا جنگ، به دلیل ردیابی و یا ارسال اطلاعات ناصحیح، غیر قابل اعتماد میباشند. امنیت اطلاعات، به ویژه در حوزه نظامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین شناخت دقیق مختصات جغرافیایی و تعیین موقعیت افراد و تجهیزات از موارد بسیار مهم میباشد. اهمیت این موضوع به خصوص در مورد ناوبری زیر سطحی که امکان استفاده از GPS وجود ندارد، مشهود است. در این پروژه قصد داریم امکان ناوبری زیرسطحی مستقل از GPS و با استفاده از نقشه‌ی مغناطیسی و الگوریتمهای تطابق مورد بررسی قرار دهیم. سه روش KATO ، ICCP و MSD ارائه، شبیه سازی و مقایسه میشوند و مقادیر RMSE محاسبه گشته اند. در بخش نتایج نشان میدهیم که ICCP بهترین دقت را دارد. همچنین طراحی سامانه مربوط مورد بحث قرار میگیرد.
واژگان کلیدی: امنیت اطلاعات، ناوبری زیرسطحی، مستقل از GPS، مغناطیس، الگوریتم تطابق، شبیه‌سازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison and analysis of matching patterns using simulation with subsurface navigation approach based on magnetic maps

نویسنده [English]

  • Ali Hasankhani
Senior geophysics expert at the Technology Development Center of the Geographical Organization of the Armed Forces
چکیده [English]

Today, the widespread use of satellite equipment to determine the location of objects or persons is done in a commercial and common way. Considering that the basis of satellite equipment is non-native and in the possession of foreign countries, in fact as a result, crises such as political tensions or war, due to tracking or sending incorrect information, are unavoidable. Information security is very important, especially in the military field. Also, accurate knowledge of geographic coordinates and positioning of people and equipment are very important. The importance of this issue is evident especially in the case of subsurface navigation where it is not possible to use GPS. In this project, we intend to investigate the possibility of subsurface navigation independent of GPS and using magnetic maps and matching algorithms. Three methods KATO, ICCP and MSD are presented, simulated and compared and RMSE values are calculated. In the results section, we show that ICCP has the best accuracy. The related system design is also discussed.
It is very important to use a backup positioning system at times or places where global positioning system is not available. Magnetic navigation methods or positioning using the Earth's magnetic field have recently attracted the attention of researchers and military experts around the world.
Key words: Information security, subsurface navigation, independent of GPS, magnetism, matching algorithm, simulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information security
  • subsurface navigation
  • independent of GPS
  • magnetism
  • matching algorithm
  • simulation