نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

از طرف مدیر کلی هواشناسی اقای محمد جعفر اکتفائی بریاست ایستگاه هواشناسی شیراز و آقای حسن مولوی نژاد بریاست ایستگاه هوا - شناسی تبریز و آقای محسن شمس حسینی بریاست ایستگاه هواشناسی مشهد منصوب شدند
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Month news